אאא

מוסדות דור ודור בנשיאות הרב שמעון בן טוב בתנופה להגדלת התורה, והפעם בעיר הצרפתית פאריז כאשר סניף נוסף נפתח לרשת בתי הכנסת והמוסדות.

בית הכנסת נפתח בפרבר לברולאה שבמרכז פריז בטקס קביעת מזוזות עם הראשל"צ הרב משה עמאר, רבה של ירושלים, שבא במיוחד מהארץ.

 הטקס התקיים כשמאות מחסידיו הנבחרים הוזמנו לחנוכת בית המדרש, משכן בנימין ואסתר. 

 הרב שמעון בן טוב, בנו וממשיך דרכו של צדיק המזוזות זצ"ל, מכתת רגליו כמעט 40 שנה לחיזוק יסודות הטהרה והיהדות בפאריז, וכבר נרשמת ערנות בקרב היהודים המקומיים עם פתיחת בית הכנסת החדש.

צפו בגלריה

kikar.co.il בשיתוף דור ודור