אאא

בשעות הבוקר (רביעי) עלה הגאון רבי שרגא נח שטיינמן אל מעונו של ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין, על מנת לקבל את ברכתו לקראת קבלת התפקיד בהנהגת ישיבת 'אורחות תורה' בבני ברק.

ל"כיכר השבת" נודע, כי בצוואת מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל עבור ישיבת 'אורחות תורה', אותה הקים וייסד, נכתב כי בנו רבי שרגא יקבל אחריות רוחנית בישיבה לאחר הסתלקותו.

ככל הנראה לא מדובר במסירת שיעורים או שיחות, אלא אחריות והכוונת דרכה של הישיבה ברוחניות, לצד ראשי הישיבה כיום.

הגר"ש שטיינמן, חתנו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי וראש ישיבת קהילות יעקב לצעירים, צפוי להיוועץ באופן תדיר בראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין בהחלטות המכריעות בנוגע לרוח הישיבה ולצביונה.