אאא

שלטונות העיר וילנה מתכננים כבר תקופה ארוכה לפנות את בית הקברות היהודי בן ה-500 שנה לטובת הקמת מרכז ספורט, הוועד להצלת בית הקברות באנגליה הצליח להשיג פתרון לבית הקברות אך 'אתרא קדישא' פסל את הרעיון ומאז נוצר אנדרלמוסיה.

מי שהחליטה להיכנס בכובד ראש לנושא סבוך זה - זה 'ועידת רבני אירופה' שגם העיר וילנה נמצאת תחת סמכותה ההלכתית ובשל כך החליטה הועידה לקרוא לארגונים העוסקים בהגנה על קברי קדמונים להתדיין בפני בית הדין בירושלים בעניין בית העלמין העתיק בוילנא

בהודעה שמפרסמת הועידה היום נאמר: "כידוע הועד להצלת בתי קברות מאנגליה חתם הסכם עם שלטונות ליטא לגבי מרכז הספורט הבנוי על בית הקברות שניפטשוק בוילנא, ואתרא קדישא עוררו עליהם שלא עשו כדין והתירו את הרצועה, על כן באנו להודיע בשער בת רבים, דעת ׳ועידת רבני אירופה׳ בנידון דידן, שמכיוון ששני הארגונים הנ״ל הם צייתי דיני בבית דין של העדה החרדית בעיה״ק ירושת״ו, עליהם להציע את טענותיהם בפני הבד״ץ הנ״ל בכדי שיפסקו עם מי הצדק, והאמת והשלום אהבו".