אאא

בגילוי דעת חריף עליו חתומים גאב"ד אירופה הגאון הגדול רבי חנוך הכהן ארנטרוי, נשיא 'ועידת רבני אירופה' רב ואב"ד מוסקבה הגאון רבי פנחס גולדשמידט, ורבנים נוספים הם מודיעים כי על 'הועד להצלת בתי העלמין באירופה' להתייצב, כפי שהתחייב, לדין תורה בביה"ד צדק בבני ברק בענין ביה"ע 'שניפטשוק' שבוילנה.

בגילוי הדעת מגוללים הרבים את השתלשלות האירועים שגרמו להם להתייצב ולגלות דעתם ברבים כותבים הרבנים כי "כידוע, נחתם בשעתו הסכם לפיקוח על העבודות של ממשלת ליטא לשיפוץ 'מרכז תרבות' על אתר בית הקברות היהודי העתיק שניפטשוק בוילנה, ע"י "הועד להצלת בתי העלמין באירופה" שמושבו בלונדון".

"והיות שקמו לאחרונה עוררין על הסכם זה בטענות שראויות להתברר, ע"י עסקנים חשובים שהתאגדו תחת השם "הועד להצלת בית הקברות העתיק בוילנה", ואנו חושבים לנכון שהדברים ראויים להתברר ולהתלבן על שולחנם של גדולי פוסקי זמנינו שישבו וישמעו טענות כל הצדדים, ושהדברים יהיו מקובלים על דעת כולם".

עד מוסיפים הרבנים כי "גם עסקני "הועד להצלת בית הקברות בוילנה", פנו מיוזמתם ל"בית דין צדק דבני ברק", ובית הדין דשם הוציא צו מניעה נגד כל מי שמעורב בנושא, שאין לו רשות לעשות כל פעולה להמשך השיפוצים בפרויקט הנ"ל, ושאליו הצטרפו במכתב נלווה גדולי תורה וראשי ישיבות חשובים".

"'והיות שלמרות פניותינו החוזרות ונשנות אל "הועד להצלת בתי העלמין באירופה, שיגיעו להסביר את עמדתם בפני בית הדין או כל גוף אחר שמקובל על כל הצדדים, פניות אלו לא נענו כל עיקר ועיקר, והם מסרבים בתוקף להציג את עמדתם בפומבי על המשך תמיכתם בהסכם הנ"ל".

לכן כותבים הרבנים, "הרינו מודיעים בזאת, כי כל עוד שהם לא צייתי דינא ואינם מוכנים להסביר עמדתם לפני ת"ח אחרים, ולקבל דעת רוב הפוסקים המומחים על כל ההסכם והמסתעף ממנו, אין להם כל רשות להמשיך ולפעול מול ממשלת ליטא, בשום אופן וצורה בכל הנוגע לבית הקברות הזה, ואנו אף נודיע את עמדתנו זו בשער בת רבים אל מול כל הגורמים הרלוונטיים בליטא'. את גילוי הדעת חותמים הרבנים בתקוה 'והאמת והשלום אהבו'.

בתוך כך, הגאון רבי אליקים שלזינגר, מהועד להצלת בתי העלמין באירופה, שיגר מכתב חריף לבית הדין בבני ברק, בו הם מצהירים כי מאז החלו לפעול לפי הוראות הרבנים,לא היה שום הרס בבתי העלמין היהודיים באירופה, בניגוד למה שהיה לפני שהחלו לפעול.

הרב שלזינגר מאשים כי אותם מחרחרי ריב גרמו לעלבון וביזיון כבוד התורה באופן נורא, גם על ידי פרסומים בתקשורת וגם על ידי שליחת עורך דין פרטי לממשלת ליטא, בשם הבד"ץ, לערער על הרבנים ועל ההסכם שהשיגו.