אאא

גאב"ד 'דרכי הוראה', הגאון רבי אשר וייס, מפרסם הבוקר (שלישי) מכתב חריף הקורא להישמע להוראות משרד הבריאות, לצד חשבון נפש נוקב על התנהלות חלקים במגזר החרדי.

בפתח מכתבו מזכיר הגר"א וייס את המגפות שפרצו בהיסטוריה וכיצד גדולי ישראל דאז הורו להישמע לכל הוראות הרופאים, כולל שמירת מרחק וחבישת מסכה.

בהמשך תוקף הגאב"ד: "בושה תכסה פנינו כאשר אין לך יום שאין קללתו מרובה מחברו, ובכל יום ויום נפטרים לבית עולמם ממחלה זו, ובניהם אדמו"רים, ראשי ישיבות, מרביצי תורה מופלגים ועמך בית ישראל, ואלפים נאנקים בכאב וביסורים, ולא נוכל לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה".

המכתב המלא
המכתב המלא
הגדלה

הגאב"ד הדגיש: "כבר אמרתי בעבר שעלינו להחמיר יותר מרשויות הבריאות בארץ ובועלם שנגועים בנגיעות שונות, הלא התורה הקדושה לבדה היא נר לרגלנו, ובה נצטווינו 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם', ואיך לא נבוש כאשר פורקי עול מצוות ואומות העולם תמהים, וכי איך לא יחוסו אנשי תורה למצוותם 'השמר לך ושמור נפשך מאוד'".

בסיום מכתבו כותב הגר"א וייס: "בתקופה קשה זו יש להתחזק בעמל התורה וחדותה, ובכוח התפילה ובשמחת המצווה".