אאא

פרשת השבוע 'משפטים', עוסקת בחוקי המשפט העברי, הנוגעים לחיי היומיום של האדם, כגון: הלוואות, פיקדונות, נזיקין וגניבות. כמו כן מופיע הציווי "מדבר שקר תרחק". וכן, "ולא תשקרו איש בעמיתו".

המושג שקר במובן הפשוט של המילה, הוא כשאדם אומר לזולתו דבר שאינו נכון. אך כמובן שישנם שקרים במובן הרחב יותר, שהם אינם בגדר שקר ממש, אך גם לא אמת. התורה דורשת מאיתנו להתרחק מכל דבר שיש בו סממן שיקרי.

כידוע, אותיות א.מ.ת. רחוקות מרחק בריחוק זהה אחת מהשנייה.

לעומת זאת, אותיות ש.ק.ר. קרובות אחת לשנייה באלף בית. בתקופה זו לצערנו, הרי שהעולם אחוז בזרועות השקר, ומתרחק מן האמת, כי לעתיד לבוא, כשיגיעו אליהו הנביא ויבשר לנו על הגאולה המצב יתהפך.

אותיות א.מ.ת המרוחקות יתקרבו בניהן, ואנו נחיה בעולם שכולו אמת. לעומת זאת, אותיות ש.ק.ר. יתרחקו מהקירוב הקיים בניהם כיום ולא יהיה יותר שקר בעולם.

הרבי מקוצק זצ"ל אמר פעם לחסידיו: בספר תהילים כתוב: "אמת מארץ תצמח". עליכם לדעת ששום דבר בעולם אינו צומח, אם לא זורעים אותו תחילה באדמה וזרע האמת, אינו אלא השקר. שכן לאחר שקוברים את השקר בעמוק באדמה – צומחת ועלה משם האמת לאמיתה.