www..  עמירן דביר  www..  www.bzkjic..
ח"כ מיכאל מלכיאלי: "לפיד אותו לפיד" • צפוח"כ מיכאל מלכיאלי: "לפיד אותו לפיד" • צפוישי כהן10
חילולי השבת: "השר כץ הבטיח לחזור עם תשובות; אנחנו נילחם" • חוק הכותל: "זה קו אדום" • יש עתיד ולפיד: "קופצים להיות אנטי" • ראיון מיוחד עם הח"כ הצעיר של ש"ס (חרדים)
בן צור: "הגר"ש בעדני גיחך על הכותרות שישי חוזר לש"ס"בן צור: "הגר"ש בעדני גיחך על הכותרות שישי חוזר לש"ס"ישי כהן29
ח"כ יואב בן צור, המקורב לחבר המועצת הגר"ש בעדני, מתייחס לדיווחים כי הרב תומך בהחזרת אלי ישי לשורות ש"ס: "הרב גיחך על הכותרות". על אי אישור חוק הכותל: "אין שינוי לרעה במצב" (וידאו)
הראיון עם ח"כ יגאל גואטה - ח"כ גואטה: אין לעתירת 'קול חי' בסיס • צפוח"כ גואטה: אין לעתירת 'קול חי' בסיס • צפוישי כהן24
חקירת דרעי: "לא נעים, אבל מתעסקים בעשייה" • הבחירות להסתדרות: "קשה לעורר את הציבור" • קול ברמה? חכם שלום אמר שלא אז לא" • צפו בראיון עם ח"כ יגאל גואטה (חדשות)
ח"כ אשר: "מי שמתייצב - לא  יושב במעצר"ח"כ אשר: "מי שמתייצב - לא יושב במעצר"ישי כהן42
עולם התורה פורח ללא גזירות, מאמין כי אריה דרעי יצא נקי מהחקירות, מציג את הפתרונות למצוקת הדיור, מעדכן על 'חוק השבת' וחומק מהחלטת גפני. ראיון מיוחד עם ח"כ אשר (צפו)

כיכר בכנסת

האנשים שעושים את הפוליטיקה, השרים וחברי-הכנסת בראיונות פוליטיים מיוחדים על כל הנושאים הבוערים שעל סדר היוםם

כיכר facebook
הנקראים
המדוברים