logo
מינדי בוקשפן, יו"ר עמותת דרור למשפחה, שמסייעת לילדי ומשפחות של אסירים, באה להתארח אצלנו באולפן וסיפרה על הסיבה האישית להקמת העמותה, וחשפה קצת את האתגרים של המשפחה (אקטואליה)
"לא מספיק להביא ילדים לעולם. צריך גם לגדל אותם"נפלאות בפרשה - VOD

השבוע, ב"נפלאות בפרשה", שמחנו לארח את גיטי פורגס, חרדית חסידית, שמנחה סדנאות וקורסים לתנועה מחוללת

ברחל ביתך הקטנה: כיצד מלמדנו יעקב אבינו לכתוב צוואהאקטואליה - מאמע

בפרשת ויחי יעקב מצווה את יוסף: "אל תקברני במצרים ושכבתי עם אבותיי ונשאתני... וקברתני בקבורתם" - למה

logo