אאא

שקט, לא מצלמים: רבני לונדון מעוררים על פירצה חדשה וקוראים לאסור צלמים גברים באירועי נשים ובחתונות. 

במכתב שפרסמו חברי הרבנות דהתאחדות קהילות החרדים, שהינם הגוף הרשמי המייצג את כלל רבני הציבור החרדי בלונדון כותבים הרבנים נגד צלמים לנשים. 

"מה שנתברר שפעמים פאטאגרפע"ס (צלמים. י. כ.), נכנסים בין הנשים בשעת הריקודים, הוא פירצה גדולה בחומת הצניעות ויש לאסור דבר כזה בהחלט. ועל בעל השמחה חוב לסדר הדבר מראש. וכמו כן באסיפות של נשים ובכלל זה בשאו׳ס ובאירועים וכדומה שלא ייכנסו פאטאגרפע"ס בכלל". 

לדברי גורם בקהילה, הרבנים מנסים לפעול ולהפסיק את התופעה, הגובלת בחוסר צניעות. "אפשר לעשות כמו בישראל, להזמין צלמת אשה שתצלם בעזרת הנשים כמו גם בכינוסים הייחודיים ולא לשבור את חומות הצניעות", אומר הגורם.

לדבריו הרבנים יעמדו על כך בתוקף לשמור על התקנות החדשות שמהוות תשובה לבעיות שנוצרו בשל עניין הצילום.