אאא

שר הביטחון המודח משה בוגי יעלון בהתבטאות ראשונה מאז החלטת ראש הממשלה למנות את יו"ר 'ישראל בתינו' אביגדור ליברמן לתפקיד שר הביטחון: "ישנו איבוד מצפן מוסרי בשאלות בסיסיות, שלי מובנות מאליהן".

במפגש שקיים בקריה בת"א עם חיילי מסלול נח"ל אמר יעלון: "במקרה שבו הייתי צריך לתת עצת זהב, זה לנווט לפי מצפן ולא לפי שבשבת. אני לא יכול להגיד שלא הופתעתי מאלה שתקפו בקול רם את הערכים הבסיסיים.

"אני משוכנע שהרוב השפוי לא שם, אבל איסתרא בלגינא קיש קיש קריא, כלומר אבן קטנה בחבית ריקה עושה רעש גדול, אבל האבן כבר לא קטנה".

לדבריו: "העובדה ששליחי ציבור מתבטאים באופן שאולי רוצה לשרת קולות מסוימים בחברה - אני לא יכול להגיד שלא הופתעתי. מהי מנהיגות? ללכת בהתאם לסגידה לעגל הזהב?".