אאא

ראשי הרשויות החרדיות הצטרפו הבוקר (שלישי) לצעדת המחאה של ראשי הרשויות החלשות ברחבי הארץ הדורשים שינוי בחלוקת התקציבים לרשויות.

בין המשתתים בצעדה נמצאים ראש עיריית ביתר מאיר רובנשטיין, ראש עיריית בית שמש משה אבוטבול, ראש עיריית אלעד ישראל פרוש וראש מועצת רכסים יצחק רייך. 

ראש עיריית ביתר מאיר רובנשטיין אמר בצעדה: "מדובר במאבק הכי צודק למען כלל ילדי ישראל, המצב הוא שילד בעיר ענייה מקבל הרבה פחות מילד בעיר עשירה, התקציב של ילד בעיר ענייה הולכת בסופו של יום לילד בעיר עשירה. אנחנו כאן היום בשביל לשנות". 

לדבריו: "המאבק אותו מוביל ראש מועצת ירוחם מיכאל ביטון, אינו עוד מאבק לתוספת תקציב. אנו מתריעים זמן רב אודות העיוות המובנה בשיטת התקצוב הקיימת. כל מומחי משרדי הממשלה עימם שוחחנו בעניין הסכימו, כי המצב הקיים איננו שוויוני ולמעשה מגדיל שוב את אפשרויות העשירים אל מול חוסר אפשרויות העניים".