אאא

כך מתכננת המועצה להשכלה גבוהה לחלן את החרדים: תכנית חומש של ועדת התכנון התקציבי של המועצה להשכלה גבוהה שפורסמה לשימוע ציבורי בימים האחרונים, מעלה תמונה מדאיגה וחמורה במיוחד בכל הנוגע להמשך האקדמיה החרדית. על פי המסמך, נראה כי המועצה להשכלה גבוהה מתכננת לשנות למעשה את אופיים של הסטודנטים החרדים, ועל פי התכנית היא תעודד בין היתר העברת חרדים ממכללות חרדיות נפרדות למכללות מעורבות ולקורסים בהם לומדים סטודנטים וסטודנטיות יחד - בניגוד לכל הוראות גדולי ישראל, גם אלו המתירים לימודים אקדמאיים.

במסמך נכתב בין היתר כי ישנו נסיון "לאזן" את "הפגיעה בנשים והדרת הנשים" שמבוצעת בהפרדה בין הסטודנטים והסטודנטיות החרדים. על פי המסמך, "לימודים אקדמאים במגזר החרדי הוא אינטרס מובהק של מדינת ישראל ויש צורך להגביר משמעותית את מספר הסטודנטים החרדים".

אלא, שבמל"ג מתכוונים רק "לפתות" את החרדים בתנאים חרדים בכניסה למכללה - ובהמשך להכריח אותם ללמוד בכיתות לימוד מעורבות ללא הפרדה כלל. על פי המסמך, לימודים לתואר שני לא יורשו כלל במכללות החרדיות, זאת בטענה כי הלימודים במוסדות האקדמאים החרדים נועדו רק כדי למשוך את החרדים לאקדמיה, אך לאחר שאלו כבר נכנסו אליה, במל"ג סבורים כי אין להם עוד צורך בלימודים באווירה חרדית ובהפרדה.

במסמך נכתב כי על פי מחקר שבוצע, "כשלושים אחוזים מהסטודנטים הפוטנציאלים היו מעוניינים להשתלב בתוכניות בתוך הקמפוסים. השתלבות זו אפשרית בכיתות הרגילות ו/או בכיתות נפרדות, ואילו המרחב הציבור משותף לכלל הסטודנטים. כמו כן, אפשר לעודד מסלולים הדרגתיים, שבהם בתחילת המסלול הלימודים נערכים בכיתות נפרדות (בקורסי היסוד, למשל) ובהמשך הסטודנטים משתלבים בכיתות הרגילות".

במסמך נכתב כי המל"ג תחייב את המכללות החרדיות להימצא בקרבת מקום למוסדות האקדמיים שמפעילים את השלוחות החרדיות. במהלך חמש השנים הקרובות מתכננת המל"ג לפי המסמך לחייב את המכללות לבצע את הלימודים בקמפוסים מעורבים, כאשר בשלב זה עדיין תהיה הפרדה - אך רק בתוך כיתות הלימוד.

על פי המסמך: "מודל זה מאפשר את שילובה של אוכלוסייה חרדית שאינה מורגלת במרחב ציבורי מעורב (מגדרית), במסגרת חברת הסטודנטים הכללית, המתנהלת - באופן מעורב. שילוב זה יתקיים שכן הפרדה מגדרית תותר כאמור אך ורק בכיתות הלימוד, בעוד שבמרחב הציבורי הכללי בקמפוס ייפגשו הסטודנטים החרדים בציבור הסטודנטים הכללי, גברים ונשים כאחד. מודל זה קרוב יותר לאופן שבו מתנהלים הלימודים בקמפוס הכללי, בהתבסס על תפישת ההשכלה הגבוהה ככוללת מגוון דעות, אוניברסאלית ונעדרת סגרגציה". 

"מודל זה מקטין מאוד את הפגיעה בשוויון הנגרמת מעצם הקמת מסגרות אקדמיות נפרדות לציבור החרדי, ומונע יצירת "איים" של הפרדה, שעלולים להיתפס כמשוחררים מחובת השוויון ומסטנדרטים משפטיים ואקדמיים אחרים".

במל"ג לא מסתפקים בכך ומצהירים כי הם יעודדו "שילוב מלא של הסטודנטים בכיתות הרגילות תוך מתן מעטפת תמיכה וסיוע". במסמך מוזכרים מספר מודלים אחרים שהמטרה המוצהרת שלהם היא "שילוב מלא של הסטודנטים בכיתות הרגילות" ללא הפרדה כלל בין גברים לנשים.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

במל"ג גם לא מסתפקים בניסיון למשוך חרדים וחרדיות לאקדמיה בתנאים נוחים ולחייב אותם בהמשך לפרוץ את גדרי הצניעות, אלא דורשים שלא תהיה אפליה בין מרצים גברים ונשים, ובכיתות לימוד של סטודנטים חרדים יחויבו להופיע גם מרצות.

בנוסף, לא יותרו נהלים לגבי צניעות בבגדים ויאסר על הערות בנושא הלבוש, זאת לאור העובדה כי במל"ג מתכננים לשלב את החרדים בקמפוסים המיועדים למגזר הכללי. הדבר יעורר בוודאות בעיית צניעות קשה, שלא נראה שניתן לפתור איכשהו.

לא זו בלבד, במסמך מדגישים כי "יש להבטיח שההפרדה המגדרית מתקיימת רק במסגרת כיתות הלימוד, במינימום הנדרש ובהתאם לכללים ולהנחיות שנקבעו בהחלטות מל"ג". 

המל"ג תפעל להבהרת החלטותיה בנושא ותבהיר גם את "גבולות האסור". החלטת מל"ג כאמור תפורסם ותובא גם לידיעת הסטודנטים והסגל. המל"ג תפעל לאכוף החלטתה האמורה ולהבטיח באופן אקטיבי ואפקטיבי את מניעת זליגת ההפרדה ואת מניעת האיסורים שייקבעו על ידה. המל"ג תמציא ותפרסם קו וכתובת דוא"ל לפניות הציבור בנושא זה".