בהגשת: דב מצנר ומוטי גולדשטיין

תכנית המשפט של ´כיכר´ בהגשתם של עורכי דין בנושאי משפט וחוקה הנושקים לציבור החרדי .