בהגשת: הרב בנימין גולדשמידט

תכנית האירוח הבינלאומית של ´כיכר´ עם אורחים בכירים ביהדות התפוצות ודמויות מפתח במגוון נושאים הנושקים ליהדות.