בהגשת: מירי שניאורסון

תכנית אירוח עם נשות מפתח, ידועניות ומשפיעות המשוחחות על פרשת השבוע.
"שומרת תורה ומצוות? זו כבר מסירות נפש"
"עצם זה שאתה בוחר לשמור תורה ומצוות זו מסירות נפש"
"בגיל 3 היתה לי הארה וגיליתי את אלוקים"
"בגיל 3 היתה לי הארה וגיליתי שיש בורא לעולם"
"עד היום לא עדכנו אותי שאני נמוכת קומה"
"עד היום לא עדכנו אותי שאני נמוכת קומה"
"הרגישות שלי גבוהה ועם זה עלי לחיות"
"הרגישות שלי גבוהה ועם זה עלי לחיות"
"אפשר לחיות באחדות בלי להיות אחידים"
"אפשר לחיות באחדות בלי להיות אחידים"
"למרות שבאתי מהפריפריה, גם אני יכולה"
"למרות שבאתי מהפריפריה, גם אני יכולה"
"ה'  לא נותן כל מה שמבקשים וזה לטובה"
"ה' לא נותן כל מה שמבקשים וזה לטובה"
"כל עשיה שהיא לא תשווה להבאת עוד ילד"
"כל עשיה שהיא לא תשווה להבאת עוד ילד"
"אין פה עניין של מותר או אסור, לכי תשירי"
"אין פה עניין של מותר או אסור, לכי תשירי"
"מילים יכולות להעמיס ואפילו להרחיק"
"מילים יכולות להעמיס ואפילו להרחיק"
"החלטתי שהולך להיות לי כיף, אז כך יהיה"
"החלטתי שהולך להיות לי כיף, אז כך יהיה"
"קל להיות קרבן. השאלה מה עושים הלאה"
"קל להיות קרבן. השאלה מה עושים הלאה"
"נהייתי דוסית והרגשתי שהשידוך מתקרב"
"נהייתי דוסית והרגשתי שהשידוך מתקרב"
"הצער מוביל אותך למקומות מאד מדויקים"
"הצער מוביל אותך למקומות מאד מדויקים"
"אישה לא צריכה שיגאלו אותה"
"אישה לא צריכה שיגאלו אותה"
"לצעירות של היום יש עוצמה מטורפת"
"לצעירות של היום יש עוצמה מטורפת"
"הרב של האולפנה דאג לי לעבודה כזמרת"
"הרב של האולפנה דאג לי לעבודה כזמרת"
"אל תחכו להרגיש את השחיקה, הנפילה"
"אל תחכו להרגיש את השחיקה, הנפילה"
"אני שפן הניסיונות של הילדים שלי"
"אני שפן הניסיונות של הילדים שלי"
"סיכמתי עם בעלי שהפאה - רק להופעות"
"סיכמתי עם בעלי שהפאה - רק להופעות"
"אני לא מחפשת מה לא טוב בביתי החרדית"
"אני לא מחפשת מה לא טוב בביתי החרדית"
"אישה צריכה להיות מחוברת לעצמה"
"אישה צריכה להיות מחוברת לעצמה"
"כל היהדות מוטלת על הכתפיים של נשים"
"כל היהדות מוטלת על הכתפיים של נשים"
"לפעמים חוזרים בתשובה קופצים מהר מדי"
"לפעמים חוזרים בתשובה קופצים מהר מדי"
"התורה שייכת לכולם, גם למי שלא מקיימה"
"התורה שייכת לכולם, גם למי שלא מקיימה"
"הבן האוטיסט שלי שאל אם הפך לרגיל"
"הבן האוטיסט שלי שאל אם הפך לרגיל"