בהגשת: מירי שניאורסון

תכנית אירוח עם נשות מפתח, ידועניות ומשפיעות המשוחחות על פרשת השבוע.

"כישרון שאינו בשימוש זה בל תשחית"
"אם ה' נתן לך כישרון ואינך מממשת אותו, זה בל תשחית"
"כשבעלי נפטר הרגשתי לבד במדבר"
"אחרי שבעלי נפטר הרגשתי שנשארתי לבד בלב המדבר"
"התורה וההלכה לא מסתירות את הנשים"
"התורה וההלכה לא מסתירות את הנשים"
"הילדים שלי אומרים איתי קריאת שמע בשלט רחוק"
"הילדים שלי אומרים איתי קריאת שמע בשלט רחוק"
"אני עובדת אצל הקב"ה ולא הוא אצלי"
"אני עובדת אצל הקב"ה ולא הוא אצלי"