בהגשת: מירי שניאורסון

תכנית אירוח עם נשות מפתח, ידועניות ומשפיעות המשוחחות על פרשת השבוע.

"לפעמים חוזרים בתשובה קופצים מהר מדי"
סיון רהב-מאיר: "לפעמים חוזרים בתשובה קופצים מהר מדי"
"התורה שייכת לכולם, גם למי שלא מקיימה"
"התורה ניתנה לכולם ושייכת לכולם, גם למי שלא מקיימה"
"הבן האוטיסט שלי שאל אם הפך לרגיל"
"הבן האוטיסט שלי שאל אם הפך לרגיל"
"הכוח של הטוב הרבה יותר גדול מכוח הרע"
"הכוח של הטוב הרבה יותר גדול מכוח הרע"
"בתוך הצרות ניתן למצוא אוצרות"
"בתוך הצרות ניתן למצוא אוצרות"