בהגשת: מירי שניאורסון

תכנית אירוח עם נשות מפתח, ידועניות ומשפיעות המשוחחות על פרשת השבוע.
"קל להיות קרבן. השאלה מה עושים הלאה"
"נוח ליפול למצב של קורבנות. השאלה מה מוציאים ממנו"
"נהייתי דוסית והרגשתי שהשידוך מתקרב"
"ברגע שנהייתי דוסית על, הרגשתי שהשידוך שלי מתקרב"
"הצער מוביל אותך למקומות מאד מדויקים"
"הצער מוביל אותך למקומות מאד מדויקים"
"אישה לא צריכה שיגאלו אותה"
"אישה לא צריכה שיגאלו אותה"
"לצעירות של היום יש עוצמה מטורפת"
"לצעירות של היום יש עוצמה מטורפת"