בהגשת: נחמיה שטיינברגר

התנ"ך ופרשנותו מנקודת מבט היסטורית אך עכשווית, בהגשה מרתקת המעניקה נופך עכשווי לאירועי העבר.