ערב ראש חודש סיון

"תפילת רבים"? גדולי הרבנים התכנסו להסביר • מיוחד

לקראת 'תפילת רבים' בערב ראש חודש סיון, התכנסו האדמו"ר ממודז'יץ, רבי שמעון גלאי ורבי בנימין פינקל לשיחה על התפילה למען חינוך הבנים ונגד הטכנולוגיה (חרדים, בארץ)

ישראל כהן | כיכר השבת |
האדמו"ר, הרבנים ועורך 'יתד' (באדיבות המצלם)

ביום ראשון האחרון, במעונו של חבר מועצת גדולי התורה האדמו"ר ממודז'יץ התכנס מושב מיוחד, לבקשת "יתד נאמן", לקראת יום התפילה אשר הוכרז על ידי מועצות גדולי וחכמי התורה - כפי שנחשף בפרסום ראשון ב"כיכר השבת" - בערב ראש חודש סיון.

המושב התקיים בהשתתפות הרבנים הגאון רבי שמעון גלאי והגאון רבי בנימין פינקל אשר בכל ימות השנה משמשים לב שומע ואוזן קשובה לצרותיהם של ישראל, כאשר הם דיברו על גודל השעה, פני הסכנה וסגולת התפילה.

עורך יתד נאמן הרב ישראל פרידמן: "הנושא של תפילת הצאצאים איננה חדשה. לא לשם כך התכנסנו. הפעם יש כאן צירוף עם הסכנה המיוחדת של פגעי הטכנולוגיה. השאלה היא מדוע אין די בהתעוררות אודות הצורך בניתוק? למה זה מחייב לתקן יום תפילה מיוחד? ובעיקר, אברך שאין לו בבית מחשב והוא שואל: מה לי ולצרה הזאת? אני לומד בכולל,ילדי במוסדות בטוחים, מדוע עלי לקחת חלק ביום תפילה הזה?".

האדמו"ר ממודז'יץ: "אין אדם שאינו חשוף לסכנה הזו, בגלל שגם אם היא אינה בביתו רחמנא ליצלן, אבל היות שברחוב מסתובבים מזיקים כאלו אז זה שעת סכנה לכולם. הרי זה יכול להפתיע כל ילד וכל אחד גם במקומות בלתי צפויים, אי אפשר להגדיר היום שום מקום כ'לא שכיחא היזקא'. בגלל הצורך הגדול שנוצר באינטרנט לרבים 'ליכא דרכא אחרינא' ולכן הסכנה קיימת ב'אויר'. אם כן זו ממש שעת סכנה לכל אחד ואחד ולפעמים דווקא זה שאינו מצוי בדבר, אינו יודע להזהר ויכול יותר להיכשל. מי יוכל לומר שהדבר לא נוגע אליו?!!".

הגר"ש גלאי: "ברשות הרבנים, כמדומני שאפשר לומר שעל המצב זה נאמרו דברי הרמב"ם שזה מצוות עשה דאורייתא להתפלל אל ד', לזעוק אל ד', כעת צרה לפרט ולכלל. סיפרו לי בני ביתי שהם ראו ילד בן שתים עשרה בחנות מכולת, הוא רצה להתקשר הביתה, המוכר הציע לו להתקשר מהמכשיר הטמא שלו, הילד הצדיק סירב להתקשר בזה, והמוכר לא הבין, עד שבני ביתי הציעו לו להתקשר ממכשיר כשר והסכים. אבל המציאות הייתה שהילד עמד בפני סכנה לולי הקדוש ברוך עוזרו, הרי זה ממש מצב של סכנה. ואחרי שנופלים ונכנסים לזה קשה מאד לצאת. התקשר אלי יהודי מלונדון ואמר לי מגיע לי מזל טוב, שאלתי אותו עלמה? הוא אמר לי, ברוך השם הוצאתי את המחשב מהבית, ...הייתי בבית-כלא של עצמי והשתחררתי מזה... – כך הוא הגדיר את זה. אבל קודם לכן הוא היה שיכור, לא היה בידו את הכוח להשתחרר מהכבלים של עצמו".

האדמו"ר ממודזיץ': "פעםקראנו על זה את הפסוק בקללה 'והתמכרתם ואיןקונה אתכם' אם כן למי כן התמכרתם? התשובה היא התמכרתם לעצמכם... שתגיעו למצב שתתמכרו ליצרים שלכם ולא תוכלו רחמנא לצלן להיחלץ מכך. זו קללה על עצם והתמכרתם, אפילו בלא הקלקול הרוחני. מי יכול לתאר איזה קללה זו ש'והתמכרתם'לעבירה בעצמה רחמנא ליצלן. אנשים מתנתקים ממשפחתם מהילדים שלהם, 'את אביו לא ידע ואחיו לא הכיר', בהשתעבדות והתמכרות לטכנולוגיה למיניה".

הגר"ב פינקל: "צריך מאד להיזהר מהפירוש של 'כל באיה לא ישובון' במשמעות שאין תקווה כלל, כי זה לא נכון והדבר עלול לייאש. אכן צריך להזהיר מראש שלא יפלו לזה, כי מי שנופל לזה צריך הרבה סייעתא דשמיא כדי להינצל, תלוי באיזה עומק נמצאים. יש שנדרשו למרכז גמילה כמו מסמים רחמנא ליצלן ויש שיש עדיין בכוחם לצאת מכך בכוחות עצמם מתוך התחזקות ברוחניות, אבל צריך לדעת שאסור לאדם להכניס עצמו למקום סכנה, וחז"ל אומרים על סכנה גשמית שאם אדם נכנס לא ברור שינצל ואם ינצל על ידי נס מנכין לו מזכויותיו, על אחת כמה וכמה בסכנה רוחנית שאין שום הבטחה שהוא יינצל והוא צריך נס גדול לחזור למה שהיה, ועל זה באמת צריך תפילות!" "מרן הסטייפלר זצוק"ל כותב כבר על ה'יצרהרע הישן'.. שבספרים הקדושים האריכו בחומרהעונש ולא כתבו את השכר הגדול המצפה למישזוכה להתגבר שלא ליפול ואם נפל לצאת מזה".

כ"ק האדמו"ר ממודז'יץ: "וכן ברפאנו... כי זה חולי הנפש ממש.. ידוע שהסכנה הזו הגבירה את החולי שלאנשים לעשות דברים שאינם מהוגנים, אומריםשאותו קצב בארצות הברית שחטף את הילד והתעללבו, סיפר בחקירה שראה דברים זוועתיים במקורהחולי הזה ופעל בהשראתם. זה מצב שבו מסתובבים ברחוב אנשים חולניים, ולא רק ברחוב אלא גם בבית הכנסת ובכל מקום ציבורי. זה מגדיר את המצב כסכנה ממש".

הגר"ב פינקל: "עלינו לדעת שזה לא רק סכנה רוחנית אלא יש בזה גם סכנה גשמית, אנו מלווים משפחה אחת שהאמא עזבה רחמנא לצלן את הבית והכל מוטל על כתפי האב, ילדים זכים וטהורים כולנו מסייעים להם, השכנים כל אחד לפי יכולתו, אבל זה הרס גשמי ורוחני רחמנא ליצלן. ויש כאלו לא מעט סיפורים".

הגר"ב פינקל: "רצוי מאד שכל ר"מ, ראש ישיבה, משגיח, שידבר בישיבה ויאמר לבחורים שיש להם אוזן קשבת וכל רע לא יאונה להם שיבואו וישיחו את לבם. מרן המשגיח הגה"צ רבי אליהו לופיאן זצוק"ל אמר בישיבה אודות הניסיונות של היצר הרע 'איר זאלט וויסען, איר האט א אדרעס'. שתדעו שיש לכם כתובת בישיבה להשיח את הניסיונות שלכם, אזני כרויה לשמוע... שבחור יוכל לדעת שיש לו למי לפנות בישיבה, כמו שקראנו בפרשה 'והחזקת בו' שלא ייפול לבאר שחת חס ושלום".

הרב ישראל פרידמן: "ללמוד אנו צריכים, אם כל אחד מתפלל על עצמו ביחד עם כל הציבור, זה הופך להיות תפילת רבים?".

הגר"ש גלאי: "הגמרא אומרת לעולם לשתף איניש בהדי ציבורא, ולומדים מהפסוק ואני תפילתי לך ד' עת רצון – זו תפילת רבים. כאשר רבים מבקשים והיחיד משתף עצמו עם הציבור יש בזה כוח אחר לגמרי של תפילת היחיד עצמו. ובאמת צריך כפי שהוזכר כאן להתפלל גם על הרבים, ועל זה נאמר 'המתפלל על חבירו והוא צריך לאותו דבר נענה תחילה'. כאשר היחיד מרגיש ונושא בצער הרבים, בצער אחרים, אזי הצער הזה נחשב תפילה על עצמו והוא נענה תחילה".

האדמו"ר ממודז'יץ: "עצם ה'תפילת רבים', יש בזה מעין התעוררות וחיזוק לתשובה משותפת וזו עצמה בכוחה לפעול שהתפילה תתקבל ברחמים".

הרב ישראל פרידמן: "יהודי עומד בערב ראש חודש סיון לפני מתן תורה, מה עליו לבקש באופן מיוחד בפעם זו, איך זה מתנסח בתפילה? מה אומרים בפה?".

הגר"ש גלאי: "כאשר מעוררים אדם לתפילה על דבר מסוים הוא נושא את זה בליבו ובכוונתו בעת התפילה. אם אדם לא יודע מהחולי הוא לא מתפלל על זה. צריך להוסיף בסוף תפילת השל"ה משפט אחד: 'שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו, את ילדינו ואת הדור כולו מהנגע הזה' וממילא הבקשה אינה חוזרת ריקם".

כ"ק האדמו"ר ממודז'יץ: "אומרים שיהודי אחד עשה הכנות נשגבות לחג השבועות, והנה הגיע ערב יום טוב הוא עלה ונתקדש בסילודין.הגיע יום טוב עצמו, שבועות בבוקר, הוא מתכונן לרגע הגדול של קריאת 'עשרת הדברות' והנה מה הוא שומע? 'לא תגנוב'! הוא מתפלא ומשתומם: אני ממרום ההכנות שלי, צריך לשמוע את האזהרה שהפויער המגושם צריך לדעת?!! התשובה היא, כן!בכל אחד יש את היצר הרע הנחות ביותר ועלינו להתפלל שלא ניפול בכך, גם בעניין הזה, רגילים להתפלל על דרגות גבוהות, אבל כעת מזכירים לנו להתפלל שלא ניפול ליצר הרע המגושם והגס רחמנא ליצלן".

הגר"ב פינקל: "צריך להתפלל שהקדוש ברוך הוא יסיר מאתנו את האווירה של הטומאה הזו מהעולם, כי כאשר יש באוויר טומאה כל העולם ירוד".

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות