אאא

ביום חמישי נערך במעונו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן מעמד ההכתרה של הגאון רבי מאיר פישר, המכהן עתה כראש כולל בישיבת "גאון יעקב" לרבה של הר יונה העתידה להתאכלס בראשוני המתיישבים כבר בימים הקרובים.

לאחר ההכתרה, נכנס הרב פישר להתברך במעונם של מרן הגר"ח קנייבסקי וראש ישיבת פוניבז' הגר"ג אדלשטיין שחתמו על כתב ההכתרה.