אאא

תנו כבוד לתורה: המונים השתתפו בשמחת הכנסת ספר תורה לישיבת 'כנסת מאיר' בראשון לציון שנמצאת בנשיאות מוסדות 'אור אלחנן' בראשות ראש הישיבה הגרמ"מ חדש.

ספר התור החדש נתרם על ידי ד"ר יגאל יהב.

בכתיבת האותיות התכבדו, מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי ורבה של ירושלים הראשל"צ הגר"ש עמאר.

צפו בגלריה משמחתה של תורה