אאא

120 מאבטחי מוזיאון ישראל בירושלים עשויים לקבל בקרוב קרן השתלמות כפי שיש לעובדי קבלני השמירה האחרים. היום (ג') קבע בית הדין האזורי לעבודה בירושלים שההסתדרות יכולה לתבוע בשמם את המוזיאון ואת חברת מודיעין אזרחי המעסיקה אותם על אי הפרשות כספים למאבטחים לקרן השתלמות, בניגוד לכאורה לצו שנכנס לתוקף בשנה שעברה.

ההסתדרות נדרשה לקבל אישור של בית הדין לתבוע בשם המאבטחים, משום שהארגון היציג של עובדי מודיעין אזרחי הוא ההסתדרות הלאומית. אלא שההסתדרות הלאומית קיבלה את פרשנות המעסיק, ולכן יש חשש שתימנע מלנקוט בצעד כלשהו. זאת כפי שהשופטת יפה שטיין כותבת בפסק דינה: "הארגון היציג נדרש לסוגייה שבמחלוקת והחליט שהפרשנות המשפטית מטעם המוזיאון ומודיעין אזרחי לצו הנידון היא נכונה".

עורכות הדין חנה שניצר וסיון רדיאן מההסתדרות טענו כי ההסתדרות היא ארגון העובדים היציג בכל הענף ומשום שהיא גם זו שיזמה את הצו ואת הליך החקיקה לשיפור תנאי עובדי הקבלן אז יש לאפשר לה לתבוע בשמם. מנגד, עורכי הדין של המוזיאון ומודיעין אזרחי טענו כי להסתדרות אין בחוק אפשרות לתביעה כזו, אך בית הדין קבע כי "שתיקתו" של החוק בעניין זכות התביעה היא לא "הסדר שלילי" ולהסתדרות יש מעמד מיוחד בנושא.