אאא

ראש ישיבת "עטרת ישראל" וחבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי הגיע אמש (שלישי) אל מעונו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן בכדי להעניק לו את ספרו החדש "ברכת מרדכי" על סוגיות "קודשים".

בבית שהו באותה עת מקורביו של מרן הגראי"ל, החברותא רבי משה יהודה שניידר, הרב איסר שוב וכן עורך עיתון "יתד נאמן" הרב ישראל פרידמן.

מרן ראש הישיבה קיבל בחביבות רבה את הגרב"מ אזרחי ודן עמו במשך שעה ארוכה בסוגיות שונות בש"ס וכמו כן עיין בחידושי התורה הכתובים בספר ושיבחם ביותר.

החברותא מספר כי "במהלך הביקור שאל מרן ראש הישיבה: 'מה עם הרשעים עוקרי התורה, שרוצים לעקור תורה'. אח"כ אמר לו הגראי"ל כי בירושלים הרי הגויים השתוללו, ורצחו את הקדושים, ונאנח ואמר "אהה! אגעפרליכע זאך.. דבר נורא!", והביא את הפסוק בתהלים אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח, אם אסק שמים שם אתה, ואציעה שאול הינך, אשכנה באחרית ים וגו', כל זה אמר דוד המלך ברוח הקודש.

לאחר מכן סיפר הגרב"מ אזרחי למרן שהזמינוהו לבוא לחזק בעיר לייקווד וביקש ברכה לנסיעה, ובירכו מרן ראש הישיבה בברכת צאתכם ובואכם לשלום, אך אמר לו שצריך להיזהר שם מהקור.. והאריך עמו על הזכות העצומה שנפלה בחלקו של מרן הגאון רבי אהרן קוטלר זצוק"ל להעמיד ממלכה של בני תורה הגדולה ביותר באמריקה, מקום שיש לבחורים "שם טוב" והציבור רוצים כולם להשתדך עמהם, ב"ה.

ואמר מרן הגראי"ל: "אומרים בשם מרן רבי חיים וואלוז'ינר זצוק"ל שעתידה תורה להגיע לאמריקה, ובזמנים ההם היתה אמריקה אשרעקליכע לאנד, ארץ נוראה, באשר אללע פראסטע מענטשין - כל האנשים השפלים היו באים לשם, גנבים רוצחים וכו', אך היום זכינו לראות האיך שנתקיימו דבריו, שיש שם מקום תורה, שלומדים שם טוב, "עם געשמאק", והרבה אברכים שיושבים ולומדים, וכן היום באמריקה אנשים רוצים שידוך לבנותיהם דוקא 'בן תורה'".

וכן אמר לו על איזה נושא לדבר שם לחיזוק, ובתוך הדברים אמר לו מרן הגראי"ל דבר מעניין, כי המוסר שיעור צריך להיות לו כל כך ברור עד שילד בן שלש עשרה יבין את הדברים, ואם לא הבין, סימן שלא הסביר טוב את הדברים.

כזכור, בשבוע שעבר הגיע הגרב"מ אזרחי להעניק את ספרו החדש למרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שאף שתה עמו יחד "לחיים" לרגל המעמד המיוחד.

צפו בתיעוד של הצלם שוקי לרר