אאא

68% מהמשפחות בישראל מתגוררות בדירה בבעלותן או בבעלות קרובי משפחה, 29% מהן מתגוררות בדירה בשכירות, ו- 3% הנותרים מתגוררות בדירה בבעלות אחרת, כגון דירת מעביד, דירת חברים, דירת קיבוץ ועוד. 73% מהזוגות שיש להם ילדים שהצעיר מהם קטן מ- 18 שנה גרים בדירה בבעלותם, ו- 25% מהם גרים בשכירות. 75% מהאנשים שחיים בגפם וגילם פחות מ- 40 שנה גרים בשכירות, ולאחר גיל 40 אחוז זה מצטמצם ועומד על 33%. נתונים אלה מתבררים מהפרסום "בעלות על נכסים פיזיים של משקי בית - ממצאים ראשונים מתוך "סקר ארוך טווח 2013" שמפרסמת היום (ד') הלמ"ס.

מהסקר מתברר עוד כי 63% ממשקי הבית מתגוררים בדירה רגילה בבניין מגורים, 11% מתגוררים בדירת גג, בדירת גן או בדירת דופלקס, 14% בבית פרטי בודד וכ- 12% הנוספים מתגוררים בקוטג' דו-משפחתי או טורי. ככל שעולה ההכנסה ברוטו לנפש במשק בית, כך יש יותר משקי בית שגרים בבית פרטי או בקוטג', ופחות משקי בית גרים בדירה בבניין.

במחוז חיפה והצפון אחוזי הגרים בדירות בבעלותם גבוהים יותר מאשר במחוזות האחרים בשתי קבוצות האוכלוסייה, יהודים וערבים: 93% ממשקי הבית הערבים ו- 72% ממשקי הבית היהודים גרים בדירות בבעלותם במחוז זה. לעומת זאת, במחוז ירושלים והדרום אחוזי הגרים בשכירות גבוהים יותר מאשר במחוזות האחרים בשתי קבוצות האוכלוסייה; 37% ממשקי הבית הערבים ו- 34% ממשקי הבית היהודים גרים בשכירות במחוז זה.