אאא

מתיחות בין שתי המחנות ב"העדה החרדית" בנוגע לחילול קברים במתחם שנלר בירושלים. מזה תקופה שנערכות עבודות בניה בפרוייקט "מרום ירושלים" במתחם שנלר בירושלים, כאשר היזמים טוענים כי קיבלו על עצמם לשמוע להוראות רבני "העדה החרדית".

אלא שלטענת מנהלי הפרויקט, ארגון "אתרא קדישא" לא מסכים שהפיקוח במקום ייעשה בלעדיו, וביום שלישי האחרון הגיעו אנשי אתרא קדישא לבית הדין של העדה החרדית בטענות שבמתחם מתבצעים חילולי קברים.

חברי בד"ץ העדה החרדית קיימו היום (חמישי) דיון מורחב בלשכת הבד"ץ בבנייני זופניק של העדה החרדית, והזמינו גם את היזמים להציג את עמדתם.

לטענתם של מקורבי הראב"ד הגר"מ שטרנבוך, הודיע לפתע גבאי הגאב"ד הגרי"ט ווייס כי הדיון מועבר ללא התראה מוקדמת לביתו של הגאב"ד, זאת מכיוון שאין באפשרותו לצאת מביתו עקב מצבו הרפואי.

במקביל הודיע הראב"ד הגר"מ שטרנבוך והגאונים חברי הבד"ץ כי הדיון יתקיים כמתוכנן בלשכת הבד"ץ, כמו כל הדיונים הנעשים בבית דין קבוע בלשכת הבד"ץ בבנייני זופניק.

במהלך הדיון בלשכת הבד"ץ בראשות הראב"ד, ולאחר שהיזמים קיבלו עליהם לציית לדין תורה בכל פעולותיהם, פסקו חברי הבד"ץ כי בשטח המערות במתחם לא יעבדו עד ליום שני הקרוב, אז חברי הבד"ץ יופיעו בעצמם במתחם המדובר לבדוק את העניין עד תומו.

אלא שבמקביל הגיעו אותם יזמים גם לכינוס שהתקיים בראשות הגאב"ד כאשר רוב הדיינים בוחרים להגיע גם לכינוס השני.

בסיכומו של דבר הוחלט בשני ההרכבים למנות מפקחים שיהיו כפופים לחברי הבד"ץ שאף יגיעו לסיור במקום בתחילת שבוע הבא. השאלה הגדולה כעת היא מי ימנה את המפקחים והאם מדובר יהיה באנשי 'אתרא קדישא' הכפופים לגאב"ד הגרי"ט וויס או באנשי הארגון המתחרה המזוהה דווקא עם הראב"ד הגר"מ שטרנבוך.