אאא

סערת מבחני המיצ"ב לילדי תלמודי התורה: ביום חמישי האחרון נשלח מכתב ממשרד החינוך לחלק ממנהלי הת"תים בו הם נדרשים להתחיל להפעיל מבחני מיצ"ב באותם חיידרים.

על פי הדרישה, יתבקשו ילדי התלמוד תורה להיבחן בשורת נושאים כפי שמתרחש בכל מוסדות החינוך בישראל, דבר שכמובן נאסר ע"י גדולי ישראל מכל וכל.

בעקבות המכתב שהיווה פירצה גדולה בחומת טהרת החינוך שיגרו הבוקר ראשי איגוד מנהלי הת"תים ובראשם המנהלים ועסקני הציבור אברהם פינזל, אורי סופר, קובי רוזנשטיין ושלמה ברילנט מכתב הממוען אל כל מנהלי החיידרים ברחבי הארץ.

במכתב, כותבים המנהלים כי "נזדעזענו ממכתב משרד החינוך דרך ראמ"ה (הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך) אל מספר תלמודי תורה - מוסדות פטור, לערוך את מבחני המיצ"ב שכזכור נאסרו ע"י גדולי ישראל שליט"א והוראתם לא השתנתה".

ראשי האיגוד מדגישים כי "לכן נתייצב כולנו מאחורי הוראתם הברורה, ואל למשרד החינוך להתערב בדרך החינוך המסורה לנו מאז הכרזתנו 'נעשה ונשמע'".

לדברי המנהלים החשש היה מפריצת גדר כאשר במשרד החינוך מנסים לכפות את מבחני המיצ"ב על חלק מתלמודי התורה מה שבהביא לקול זעקה חריפה.

בימים האחרונים נכנס יו"ר תנועת 'דגל התורה' ח"כ משה גפני לעובי הקורה והפעיל בדרכו הייחודית מהלכים שקטים של שתדלנות זאת בכפוף להכרעתם של גדולי הדור.

הבוקר הגיע לראשי איגוד הת"תים מכתבו של עופר טל שחר מנהל אגף משאבי אנוש, תקציב ולוגיסטיקה בראמ"ה משרד החינוך בו הוא מודיע כי המכתב שנשלח למנהלי תלמודי התורה בעניין היערכות לקראת מבחני מיצ"ב נשלח בטעות וניתן לראותו כמבוטל.

גורמים חינוכיים מביעים שביעות רצון מהחלטת משרד החינוך שלא להתערב בסופו של דבר בתכני הלימוד במסודות החינוך החרדיים ולאפשר את עצמאותם המוחלטת.