(Yonatan Sindel/Flash90)
אאא

הגאון רבי אופיר מלכה, חתנו של חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס הגאון רבי ראובן אלבז, התבטא בחריפות בהתייחסו למצב בלשכות הגיוס, וטען כי "קיבל עדויות על כך שהמצב בלשכות הגיוס מאוד גרוע גם מבחינת צניעות וגם מבחינת מינות". את הדברים אמר הרב מלכה בשידור ב"קול ברמה". 

"מנסים בכל דרך להעביר את הצעירים על דתם, יש הרבה ראשי ישיבות שאומרים לא ללכת. אבל גם מי שהרב שלו אומר לו ללכת, שלא יילך בשום אופן לבד, שיבוא אתו אח גדול או אבא, שיהיה אתו מתחילה ועד סוף, ושישגיח עליו". לדבריו: "אם לא נותנים להיכנס עם ליווי – לא להיכנס בשום אופן".

"בזמני מה היה" הוסיף הרב מלכה, "היינו הולכים, שתי דקות מגישים דחייה ונגמר לשנה הבאה. והיום עם מה צריכים להתמודד - עם עניינים של צניעות, עניינים של כפירה".

"לצערנו הרב אנחנו חוזרים לתרבות יון, חשבנו שיוון נגמרה אבל אנחנו רואים תרבות יון בכל דור ודור" הוסיף הרב מלכה. "מנסים לפתות אותם לצאת לעבוד, לא צריך ישיבה, יש צבא, יש עתיד, יש קריירה. ולכן הדברים מאוד מאוד מאוד חמורים".

 (Yonatan Sindel/Flash90)
הפגנת הפלג הירושלמי נגד הגיוס (צילום: שלומי כהן, כיכר השבת)
הגדלה

הרב מלכה הדגיש: "בדבר הזה יש גישות שונות בין גדולי ישראל ואני הקטן ודאי שלא אכנס להכריע. רק אני אומר, שכל אחד - מה שאמרנו שבוע שעבר - יעשה מה שאומרים בישיבה שלו. יש הרבה ישיבות שאומרים לא ללכת בכלל. אם יש ראש ישיבה שאומר לא ללכת - שיעשו מה שראש הישיבה אומר".

"אם ראש הישיבה אומר כן ללכת - לא לשלוח את הבחור לבד בשום פנים ואופן. רק אח גדול שילך אתו, או אבא שילך אתו, ויהיה אתו מתחילה ועד סוף, לשמוע כל דבר ודבר מה מדברים, וילמד אתו כל הזמן. האח הגדול או האבא ייקח ספר עם הנער הצעיר, ילמדו כל הזמן בזמן ההמתנה, ובעזרת ד' שהדבר הזה יעבור במהירות".

האזינו להקלטה מתוך "קול ברמה".