אאא

צדיק בא לעיר: במהלך השבת האחרונה התארח הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף בעיר אופקים ומסר סדרת שיעורים בהלכה. עם כניסתו של הגר"י יוסף לשערי העיר ביום שישי, יצאו מאות מן התושבים לקבל את פניו בשירה אדירה.

בערב שבת, בין קבלת שבת לערבית נשא הראשל"צ דברי חיזוק בביכנ"ס שארית יעקב, ובמהלך דבריו התייחס למפעלו של מרן זיע"א: "מרן זצ"ל הקים מפעל גדול של מוסדות תורה ותלמודי תורה ומקוואות בכל מקום והיה מכתת את רגליו כדי להביא את דבר ה', צריכים להמשיך לחזק את מפעליו של מרן להגדיל תורה ולאדירה, אסור להרים יד כנגד כל המפעלים הללו של מרן".

לאחר סעודת ליל שבת נשא הגר"י יוסף שיעור תורני בהלכה בביהמ"ד עטרת חיים, ומאות מתושבי העיר הזדרזו בסעודת השבת כדי להספיק את דרשתו. בשבת בבוקר, מסר הרב יוסף  שיעור הלכתי בביהמ"ד עטרת חיים, ובדבריו דן במי שבירך על דבר מאכל ונזכר שאסור לו לאכול אותו או מחמת שזה חלבי והוא בשרי, או שעדיין לא התפלל שחרית או בצום וכדומה.

במהלך דרשתו חשף הרשל"צ את בקשתו של אביו מרן פוסק הדור רבי עובדיה יוסף זצוק"ל כשנה לפני פטירתו, בה ביקש ממנו להחליפו בשיעורו הקבוע במוצאי שבת: "מרן זצ"ל נימק זאת שקשה עליו מסירת השיעור מחמת חולשתו והוא מעדיף לנצל את זמנו לעלות עוד את פסקיו על הכתב ולהספיק בחייו כמה שיותר כדי להביא לעם את הדרך בה ילכו".

"כששמעתי זאת הבאתי לביתו של מרן האבא את זה שאחראי על הלווין שיספר לו כמה שומעים זאת בכל העולם. הוא סיפר לו איך באיראן יש מלא מקומות שמשודר שם השיעור וכך בכל מקום בעולם שומעים את זה וכששמע זאת אמר לי אני לא מוותר על זה, והמשיך בשיעורו הקבוע".

את הסעודה שלישית ערך הראשון לציון עם מאות מתושבי העיר, וחיזק את הציבור בחשיבות קביעת עתים לתורה: "אדם שקובע עתים לתורה שכרו גדול מאד לאין ערוך".