הרב שטרנבוך  (צילום ארכיון: מאיר אלפסי, כיכר השבת)
אאא

הפילוג בעדה החרדית: במוצאי השבת האחרונה כינס הראב"ד הגר"מ שטרנבוך את מקורביו, וערך מסיבת הודיה על כך שלדבריו "אנשים ידועים ריקים ופוחזים משולי המחנה מדברים עלי סרה בדיבורי לשון הרע ומבקשים להטיל את מרותם על ידי הפעלת טרור".

לטענת אנשי הראב"ד, מזה מספר שבועות בית הדין של העדה החרדית מושבת ולא מתקיימים בו דיונים, זאת בעקבות החלטתו של הראב"ד לא להופיע בלשכת הבד"ץ.

"אני מודה ומשבח על שמדברים עלי לשון הרע יום יום, שכל הדברים הללו הם אך ורק לטובתי שאזכה למחילת עוונות" אמר הרב שטרנבוך, לכן אני עושה סעודה, פשוט שכאשר אחד נפטר מעוונותיו הוא מחויב לעשות סעודה גדולה ולשמוח. גם אני עושה סעודה גדולה על זה, אין לך שמחה גדולה ככפרת עוונות, והוא כמו חתן ביום חופתו. הרודפים עצמם נחשבים אצלי כטוב וחסד".

"הגיעו עד דלת ביתי מתוך מחשבה שאני אפחד מהם, אבל אני חזק ברוחי ואינם משפיעים עלי כלל, ואדרבה אני שמח ומודה לקב"ה על זה" הוסיף.