האחים האדמו"רים  (צילום: יהודה פרקוביץ)
אאא

אחדות בויז'ניץ: בימים אלו שוהה בלונדון שבאנגליה האדמו"ר מויז'ניץ לצורך גיוס כספים עבור מוסדות מרכז חסידי ויז'ניץ וכן לחזק את בני הקהילה המתגוררים במקום. בשבת האחרונה, ערך האדמו"ר טיש בהשתתפות אלפים מתושביה החרדים של העיר שארך עד שעות הלילה המאוחרות.

אמש (שלישי), התקיים מעמד קבלת פנים וטיש לחיים לכבוד האדמו"ר בבית מדרשו של אחיו הגדול האדמו"ר מויזניץ. במהלך השיחה דיבר הרבי באריכות על דרך החסידות ואז עבר לשבח במפתיע את אחיו הבכור האדמו"ר מויזניץ.

"אחי הרבי שיחיה לאורך ימים ושנים. כל אחד יודע, אפשר לראות - מי שבא לארץ ישראל. "אש להבה", הוא מעורר את הציבור לכל דבר שבקדושה. ממש אש להבה, פייער. בטישים, תפילות, שמחות - בכל דבר הוא פועל מתוך שמחה. עם ווערמקייט ולעבדיג".

"ברצוני לומר לאחי מפה. כתוב: ימלא ה׳ כאש אוכלת, אש דרכה לעלות ולהתפשט, היא לא נשארת לעמוד במקום אחד. וכאן אני רואה על האברכים כי "מראה כבוד ה׳ והאש להבה מתפשטת עד לונדון, לא רק בבני ברק".

"ברצוני לברך את אחי הרבי שיחיה לאורך ימים ושנים שיראה רק נחת מילדיו ומצאצאיו ומכל תלמידיו וחסידיו מתוך בריאות טובה רק מתוך שמחה". יצויין, כי החסידים יצאו נלהבים מדברי החיזוק ומהחביבות וההערכה בה דיבר האדמו"ר על אחיו הגדול.