אאא

בכולל פוניבז' שבבני ברק בונים בימים אלו מעלית מיוחדת עבור מרן הגראי"ל שטיינמן שמשמש במקביל גם כראש כולל פוניבז' ובחודשים האחרונים לא הגיע לכולל למסירת השיעורים והשיחות בגלל חולשתו והקושי לעלות את המדרגות במקום.

נשיא הישיבה הגר"א כהנמן ששוחח על כך לפני כחודש עם מרן הגראי"ל, הודיע לו על בניית מעלית כדי שיוכל לחזור למסור את השיעורים שהתקיימו בחודשיים האחרונים בבית הגראי"ל ולא בכולל.

היום הגיע הרב כהנמן לעקוב אחרי העבודות מקרוב ולבשר לגראי"ל שבימים הקרובים תושלם הבניה.