אאא

מנתוני מנהלת השירות האזרחי שהוגשו לכנסת עולה כי חלה ירידה חדה בשיעור החרדים המצטרפים לשירות. לפי הנתונים, במחצית השנייה של שנת 2014 הצטרפו רק כ-300 חרדים, זאת לעומת צפי של 750 מצטרפים.

כזכור, במסגרת חוק הגיוס הציבה הממשלה יעד של 1,500 חרדים שיצטרפו לשירות האזרחי עד לאמצע 2015. אלא שעל פי הנתונים הללו נראה כי יהיה קשה מאוד למנהלת השירות לעמוד ביעד שהציבה הממשלה.

על פי הערכות שונות, הירידה החדה בשיעור המצטרפים לשיעור נעוצה בחוק הגיוס ובסעיף הסנקציות הפליליות, שגרם לחרדים רבים לוותר על השירות ולהישאר בישיבות.

כזכור, בעת העברת החוק הזהירו גורמים חילונים רבים כי החוק יגרום לצניחה בשיעור החרדים שיתגייסו לצה"ל ולשירות האזרחי. נראה כעת שהתחזיות מתממשות.