אאא

אבל בירושלים: בבית החולים הדסה עין כרם נסתלק הערב לגנזי מרומים הרה"צ לוי רבינוביץ, מחבר הספר "מעדני השולחן" על השולחן ערוך. 

הרב רבינוביץ זצ"ל נולד לפני 95 שנה לאביו הגאון רבי גמליאל רבינוביץ שנחשב לגאון עצום ושימש כרב בעיר קישינב. משפחתו עלתה לארץ ישראל והתיישבה בעיר צפת. הרב לוי זצ"ל התייתם מאביו בעודו ילד בן 7. 

כבר בנערותו ניכר הרב רבינוביץ בהתמדתו הגדולה. לאחר נישואיו המשיך לעסוק בתורה ועמל במשך שנים רבות על חיבורו התורני המקיף. 

תלמידיו מספרים כי היה "מתמיד בסדר גודל של גדולי הדורות ומעולם לא פסק פומיה מגירסיה". לצד היותו בעל ידע תורני מקיף בכל חלקי התורה, היה פשטן ועניו והתייחס לכל אדם ואף לילדים קטנים בכבוד הראוי כשהוא משיב באורך רוח על שאלותיהם.

בשנים האחרונות נחלש מאוד, "אולם השמחה והאמונה שלו בה' יתברך בלטו גם בשעות קשות אלו לעיני כל והצליח בכוח הרצון האדיר שלו לעבוד את ה' - לחזור בכל פעם מחדש אל דף הגמרא והשו"ע" מספרים מקורביו.

בחודש האחרון, חלה הרב בדלקת ראות שהסתבכה והביאה לאשפוזו בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. בשבועיים האחרונים הידרדר מצבו עוד יותר ובשבת השיב את נשמתו לבוראה. בין ילדיו ניתן למנות את המקובל הרה"צ רבי גמליאל רבינוביץ.