אאא

בבית החולים מעייני הישועה בבני ברק נפטרה הערב (מוצאי שבת) הרבנית לאה קרליץ ע"ה, רעייתו של הגאב"ד הגאון רבי ניסים קרליץ. הרבנית המנוחה ע"ה נולדה לאביה הרב צבי קופשיץ מירושלים ר"מ בבית היתומים דיסקין, והיא נינתו של רבה של העיר הגאון רבי חיים זוננפלד.

כבר משחר ילדותה ניכרה במעלותיה התרומיות ובמידותיה הברוכות וכנצר למשפחה המפוארת ביקשה להמשיך את שושלת הרבנים. כשהגיעה לפרקה נישאה לבעלה הדגול הגאון רבי ניסים קרליץ ובמשך כל שנותיה עמדה לימינו כשהיא משמשת אותו במסירות ודואגת שיוכל לעסוק בתורה ובהלכה מתוך שלווה ורוגע.

הרבנית הצדקנית הייתה מסייעת לשבורי לב ולנזקקים ומידי ערב היה משתרך תור של עשרות נשים שהגיעו להיוועץ בה ולקבל ממנה ברכה וישועה.

הרבנית נודעה בעיר בני ברק ברום מעלתה ונשים רבות היו מגיעות לקבל ממנה דברי הדרכה ומוסר בהלכות ובמנהגים.
בשנה האחרונה נחלשה ואושפזה מספר פעמים בבית החולים כאשר בשבועיים האחרונים הורע מצבה הבריאותי והערב היא השיבה נשמתה לבוראה.

הלווייתה תצא הערב מביתה לבית העלמין זכרון מאיר בבני ברק שם תיטמן.