אאא

לראשונה מזה שנים, קופת עיריית אלעד נותרה בתום שנת הכספים עם יתרת כספים. מדובר בתקציב העירייה לשנת הכספים אשתקד, שהוביל לקבלת פרס ניהול תקין על ידי משרד הפנים.

מדו"ח מסכם של שנת הכספים 2014 שהגיש הגזבר שמעון מועלם לחברי העירייה עולה כי בפעם הראשונה מאז קום העיר, סיימה העירייה את התקציב השנתי, כשבקופתה נותרה יתרה של 6,000 שקל.

לא מדובר אמנם בסכום גבוה, בטח לא ביחס לתקציב עירוני, אך בעירייה אומרים כי מדובר בעובדה סימבולית שמסמלת את האחריות הרבה בה התנהלו אגפי ומחלקות העירייה בשנה האחרונה, כאשר הייתה הקפדה שלא להוציא כספים ללא אישור תקציבי מוקדם וברור.

עם זאת, לא מדובר בקיצוץ תקציבי, משום שבחינת הנתונים מעלה קפיצה של מאות אחוזים בגיוס התב"רים (תקציבים בלתי רגילים) בשנה האחרונה.

מול תב"רים בסכום של 15.5 מיליון שקל בשנת 2013, בשנת 2014 גוייסו קרוב ל-60 מיליון שקלים בתב"רים, כמעט פי ארבעה מהסכום של השנה שלפניה. יחד עם זאת, הקטינה העירייה את הגרעון המצטבר של העירייה, ירושה משנים קודמות, בכמיליון שקלים.

ראש העיר ישראל פרוש אומר כי "אין ספק שהתוצאות של הפעילות המשותפת והאחראית של כלל גורמי הקואליציה, מובילות למסקנה ברורה: אלעד עולה על הדרך הנכונה. אני בטוח שאת תנופת העשייה נמשיך ביתר שאת בעזרת השם והתושבים ירגישו זאת באמצעות שיפור חזות העיר ואיכות החיים באלעד".