אאא

דאגה בחסידות ערלוי: בשעה האחרונה (שני) הגיע זקן האדמו"רים וחבר נשיאות מועצת גדולי התורה כ"ק האדמו"ר מערלוי לבית החולים 'הדסה עין כרם' בירושלים.

הגעתו של האדמו"ר בבית היא על מנת לערוך בדיקות מקיפות בגופו מאחר וחש חולשה גדולה בימים האחרונים.

בשעות הקרובות צפוי הרבי הישיש לעבור סדרת בדיקות מקיפות על-ידי הרופאים על מנת לאתר את מקור הבעייה הרפואית ובסיומם יוחלט האם לאשפזו או לשחררו לביתו.

בריכוזי החסידות בארץ ובעולם מתקיימים מנייני תפילה לצד אמירת פרקי תהילים לרפואתו השלימה של האדמו"ר רבי יוחנן בן טושנא לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל.