אאא

מי שחשב שהפילוג הליטאי דווקא יישכח בציבור התורני לאחר תקופת הבחירות הסוערת צפוי להתבדות. העובדה שמחד זכתה אמנם' דגל התורה' לניצחון בכך שהגדילה את כמות המצביעים באופן משמעותי אולם מאידך העובדה שאיבדו במפלגה את הנציג השלישי (השביעי ברשימה הכללית) ח"כ יעקב אשר לא תרמה אף היא לפיוס הבושש מלהגיע.

חוד החנית של המאבק הפנימי היה השתתפותם של אנשי הפלג הירושלמי בכינוס באיצטדיון ארנה של תנועת בני תורה. כעת מתברר כי בכוללים רבים המשתייכים לממסד הליטאי הוחלט להרחיק אברכים שהשתתפו באותו כינוס אותו רואים בדגל התורה כמרידה בזקני הדור.

אמש התראיין למרכז החדשות אחד מראשי הכוללים בבני ברק שסיפר על הוראתו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי לזרוק אברך שהשתתף באותו כינוס.

הרב מספר למאזינים כי "הכולל שלנו בנשיאות והכוונת מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי, בכינוס הזה השתתף אברך חשוב מהכולל שלנו בכינוס ההתרסה הזה נגד גדולי הדור (נאמרו שם בכינוס דברים: ש'התומך ביהדות התורה מסייע לעוברי עבירה' שזה התרסה מחוצפת נגד גדולי ישראל), נכנסנו קמיה נשיא כוללנו מרן הגר"ח ושאלנו כדלהלן: 'יש בכולל שלנו אברך תלמיד של ר' שמואל שלומד ברצינות והוא הלך לכינוס ב'ארנה' מה לעשות עימו?".

"מרן שליט"א השיב על אתר", מספר ראש הכולל, "בזה הלשון: 'לסלק אותו מיד-מיד!', אני שאיני מורגל במלחמות, ביקשתי להיוועץ עם הגאון רבי יצחק זילברשטיין והתקשרתי אליו לכולל "בית דוד" בחולון והצגתי בפניו את תשובת מרן הגר"ח וביקשתי לשמוע ממנו, 'איך ראוי לנהוג?' ,השיב לי הגר"י זילברשטיין בסיפור: 'מעשה היה, באברך חולה במחלה הארורה שעלה למו"ח מרן הרב אלישיב וביקש ממנו ברכה, ובתוך כדי הדברים, סיפר למרן הגרי"ש שהוא דיבר נגד מרן הרב שטיינמן, מיד נענה הגרי"ש, 'לא רוצה לשמוע! אין רפואה למכתך!' הוסיף הרב זילברשטיין, 'מרן שר התורה הוא בעל רוח הקודש וחובה לשמוע לדבריו!'".

הרב לייבי מציין, כי מאז, "לא פגשתי את האברך שהלך לארנה ועדיין לא סילקתי אותו ואני מקבל טרור של הטרדות חסר תקדים".

"יש אדון - איני מכיר אותו באופן אישי - שדיבר איתי בצורה מאוד בוטה נגד גדולי ישראל והוא אמר לי 'אני אטפל בך באופן ממוקד, ואני לא אעזוב אותך עד שתחזיר אותו.' יש להם מערכת משומנת של עשרות אנשים שהתקשרו עד השעה 4 בבוקר כולל נשים לאשתי ואמרו לה 'אתם יותר גרועים מהנאצים'... אני עוסק מלבד תפקידי גם כמסייע בעזרה רפואית, אין באפשרותי להשבית את הטלפונים", הוא מספר.

"מול מי הם נלחמים?! מול גדול הדור? נכנסתי פעם עם רופא בכיר למרן ראש הישיבה ופניו של ראש הישיבה שליט"א היו כאובות, ביקש הרופא לדעת מה התפריט שהרב אוכל, שאל הרופא את מרן, הרב אוכל לפעמים עוגות עם קצפת? נענה ראש הישיבה ואמר כמשיח לפי תומו: 'כמדומה לי שלא בירכתי 'מזונות' בשישים שנה האחרונות מלבד על דייסה'... ומול היהודי הזה הם נלחמים... אנחנו לא ניכנע! אנחנו נלך באש ובמים ע"פ הוראות גדולי ישראל! לא אכנע לטרור פלילי של עשרות אנשים שמנסים להכניע אותי בטרור", מבהיר ראש הכולל וקורא: "במקום לעשות טרור לראשי כוללים, תקימו כוללים משלכם ותגייסו כספים למוסדות משלכם ותעזבו אותנו".