אאא

בתנועת ש"ס אבלים על פטירתו של הגאון רבי חיים גריינמן זצ"ל ובהודעה מיוחדת מטעם התנועה הוא מוגדר כ"ענק בתורה ובהלכה והורה דרך לאלפים ולרבבות".

בהודעה שיצאה מטעם מועצת חכמי התורה של ש"ס והיו"ר אריה דרעי נאמר כי הם "מבכים יחד עם כלל ישראל בארץ ובתפוצות, את הסתלקותו של גאון הדור, משיירי כנסת הגדולה מרן הגר"ח גריינמן זצוק"ל, בעל חידושים וביאורים".

בדברי ההספד נאמר כי הרב היה: "ענק בתורה ובהלכה והורה דרך לאלפים ולרבבות. הקים עולה של תורה בארץ לא זרועה, פרץ את הדרך לעולם התשובה בהקמתו של ארגון 'ערכים', ושם מול עיניו את מצבם הרוחני של בני עדות המזרח, כשהקים עבורם רשת מתיבתות ברחבי הארץ.

בש"ס המשיכו לשבח על הקשר של הגר"ח גריינמן לבני עדות המזרח ואמרו כי הרב "פרס את חסותו על מוסדות 'אור החיים' בבני ברק, ועל מוסדות נוספים לבני עדות המזרח שנהנו ממנו עצה תושיה וסיוע רב, והאיר פניו לכל יהודי בחמלה וחסד".

לדברי תנועת ש"ס: "אריה דרעי היה ממקורביו, והרבה להתייעץ עמו לאורך השנים בעניינים שעל הפרק".