אאא

הצוואה המלאה נחשפת: כחודשיים לאחר פטירתו של אחד ממנהיגי חסידות ברסלב המוהרא"ש שיק זצ"ל, המכונה הצדיק מיבניאל, חושף "כיכר השבת" את צוואתו המלאה שכתב הרב בשנתו האחרונה לחייו כאשר ידע כי מצבו הבריאותי אינו טוב.

מדובר בצוואה החוקית האחרונה של המורא"ש, שכתב בעזרת עורך דין שלמה שחף חליווה מקהילת ברסלב ביבנאל ממשרדו של עורך דין טיבי יצחק בטבריה. כדי לתת תוקף חוקי לצוואה, חתם עליה המוהרא"ש בפני שני עדים מחסידיו, נתן יעקובוביץ ונחמן זלמנוביץ בניו יורק, וכן חתם על אותה צוואה גם בפני הקונסול הישראלי בניו יורק. 

בפתח הצוואה מבהיר המוהרא"ש כי צוואתו מתעסקת אך ורק ברכושו הנמצא במדינת ישראל ולא ברכושו שנמצא בארה"ב או בכל מקום אחר והרב מפרט את הרכוש והקרקעות שיש לו בישראל.

בשלב זה מבקש הרב: "הנני מורה ומצווה כי מתוך רכושי ישולמו תחילה ביום פטירתי כל הוצאות הקבורה וההלוויה".

ואז מחליט הרב להוריש את כל רכושו לרעייתו הרבנית: "במקרה שאלך לעולמי לפני רעייתי, הנני מצווה ומוריש את כל הנאמר לעיל לרעייתי, הרבנית שיפרה סילביה שיק".

לאחר מכן מצווה הרב שיק כי לאחר פטירת רעייתו הרבנית, כל הרכוש בארץ ישראל יעבור לשני נכדיו מנחם זאב שיק ונחמן משולם זלמן שיק: "לאחר מותי ומות רעייתי, הנני מצווה ומוריש את כל רכוש האמור לעיל לשני נכדיי, בניו של בני משה שיק, בחלקים שווים, כך שכל יורש יהיה זכאי לקבל מחצית מכלל רכושי המצוי במדינת ישראל". 

אירוסין בקבר הצדיק מוהרא"ש • צפו (צילום: ברסלב סיטי)

בנוסף מצווה הרב שיק כי בנו, הרב משה שיק, הוא זה שינהל את הצוואה וכן את העמותות של קהילתו: "הנני ממנה בזה את בני הרב משה שיק, להיות מנהל עזבוני".

"הנני מבקש בצוואתי זו כי לעניין העמותות שהקמתי לצורך תפקודה השוטף של הקהילה, עמותת 'ישמח צדיק', ועמותת קהילת 'חסידי ברסלב -יבניאל', יפעלו כל אנשי ונשות שלומנו, חברי קהילת 'היכל הקודש', ובפרט כל חברי ומנהלי העמותות הנ"ל, אך ורק על פי הוראותיו והנחיותיו של מנהל העיזבון בני הרב משה שיק", הרב מבהיר כי כאשר נכדיו יגיעו לבגרות הקהילה תשמע להוראותיהם.

לקראת סיום הצוואה פונה הרב שיק: "אני מבקש מכל ילדיי ונכדיי אשר אינם בין היורשים על פי צוואה זו שלא להתנגד או לחלוק או לערער בצורה כל שהיא על תוקפה של צוואה זו או הוראה כל שהיא מהוראותיה, הואיל וחלוקת עזבוני לפי צוואתי זו, משקפת נכונה את רצוני האחרון לאופן חלוקת עזבוני בין נכדי מנחם זאב שיק ונחמן משולם זלמן שיק, נכדי פקחים וחכמים ואני מאמין שיעשו שימוש נכון בעזבוני, ימשיכו את דרכי ומסיבה זו בחרתי בהם בלבד כיורשיי".