אאא

זעזוע בירושלים: רב דתי לאומי, שלמה ריסקין, רבה של אפרת, מתכוון לקיים מחר (חמישי), יום העצמאות, תפילה משותפת ליהודים ונוצרים בבית כנסת בירושלים כאשר במהלך התפילה יאמרו את 'ההלל' יחד עם תפילה נוצרית.

רבה של ירושלים, הראשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר, הוציא הבוקר מכתב חריף נגד הכוונה לקיים את התפילה וביקש לבטלה.

את המכתב פותח הגר"ש עמאר וכותב: "שמעתי ותרגז בטני על השמועה הרעה, שעומדים לקיים תפלת הלל ביום העצמאות בבית כנסת בירושלים, שהתפלה נערכת בהשתתפות יהודים ונוצרים, ורב בישראל מארגן ומוביל את התפילה, אשר גם אם מתכוון לטוב, אין זו דרך נכונה".

הגר"ש עמאר פוסק: "אין לנו התערבות במה שהנוצרים עושים לעצמם במקומותיהם, אבל ריב לנו עמם כאשר מתערבים בעם ישראל להכשילם ולהסיתם מדרך ה' לדרכים זרות".

"אני קורא בזה לאותו הרב שעוסק בדברים אלו, שישוב מדרך זאת שאינה אלא 'אש זרה אשר לא צווה ה''", כותב הרב עמאר.

יצוין כי דמותו של ריסקין נצאת במחלוקת בעולם הרבנות במהלך המאבק על חוק הגיור התבטא הראשון לציון ונשיא בתי הדין הרבניים הגאון רבי יצחק יוסף בחריפות נגד האפשרות שחוק הגיור יאפשר לריסקין לגייר, מה שמוכיח יותר מכל את דעתם של גדולי ישראל עליו ועל פועלו.