אאא

אחרי שורת עימותים מפלגתיים-חרדיים, מליאת מועצת עיריית בית שמש אישרה היום (ראשון) את הרכב המועצה הדתית החדש וכן אישרה באופן סופי את מינויו של הרב שמעון ביטון לרב העיר למרות צאתו לגמלאות.

ההחלטה לאשר את המשך כהונתו של הרב ביטון כרב העיר הגיעה לאחר עימות סוער בתוך המפלגות החרדיות סביב החלפתו של הרב, שבסופו נרגעו הרוחות לאחר שהרב שלמה בן עזרא התחייב כי לא יתמודד לתפקיד ברגע שתתקבל הודעה על קיום בחירות לרבנות העיר וקבלת תפקיד רב מורשה חתימה.

ההרכב החדש הבנוי מנציגי הסיעות בעירייה, מורכב מתשעה חברים שהוגשו על ידי הסיעות השונות בעירייה בתחילת הישיבה, כדלהלן: הרב יהודה מדיזדה ממפלגת ש"ס, אברהם פיין ממפלגת ח"ן, דוד אייזנבך -ממפלגת כוח, יוסף מאיר ברנשטיין מאגודת ישראל, שמעון אזולאי מהליכוד, נתן שיטרית ממפלגת עתיד העיר, רינה הולנדר ממפלגת הבית היהודי, מאיר ביטון מדור אחר, אשר יכהן ברוטציה עם מפלגת העבודה, ונציג מוסכם, נציג הרב יצחק אלמשעלי.

כמו כן מליאת העירייה אישרה מחדש את ההחלטה שהתקבלה בעבר, ולפיה רב העיר הגאון הרב שמעון ביטון ימשיך לכהן כמרא דאתרא וכמורה צדק של בית שמש גם לאחר יציאתו לגמלאות.

בעקבות החלטת המליאה, קיים ראש העיר משה אבוטבול ישיבת עבודה משותפת בלשכת הרב הראשי במועצה הדתית, בהשתתפות הרבנים, הרב שמעון ביטון, הרב שלמה בן עזרא, הרב דניאל ביטון ראש מוסדות אורות התשובה, הרב שלמה סויסה רבה של גבעת שרת, הרב שמעון מורסיה מנהל מחלקת הכשרות, הרב יהודה מדיזדה יו"ר המועצה הדתית, שלמה קקון מזכיר המועצה.

בישיבה סוכם כי לאור המגבלות החוקיות ובעקבות החלטת מועצת הרבנות הראשית, ישמש הרב בן עזרא רבה של מועצת גזר כאחראי מבחינה חוקית על מתן תעודות כשרות ורישום נישואין.

הרב בן עזרא מצידו הגיש מכתב ובו הוא כותב: "לכבוד הגאון הגדול מעוז ומגדול, מורנו ורבנו הרב שמעון ביטון רב העיר בית שמש ת"ו. באתי בזאת להודיע לפני כבוד מעלתו ששום מינוי ושום בחירה לא יכולה ליטול מכת"ר את התואר והמעמד הנכבד של מרא דאתרא בעיה"ק בית שמש עד ועד ביאת גואל צדק בב"א".

"והנני להודיע בזאת שמיד שקיבלתי את ההצעה של מינוי "רב חותם מורשה" בבית שמש, השאלה הראשונה ששאלתי שבררתי היא מה עם כת"ר ומה המשמעות שתהיה אם אסרב, האם יש דרך שתאפשר למעלת כת"ר להמשיך בזכות החתימה גם להבא". הוסיף.

עוד כתב הרב: "לאחר שהוברר על ידי היועץ המשפטי של הרבנות הראשית שאין שום דרך חוקית לאפשר שהרב ימשיך לחתום הסכמתי לקבל עלי את התפקיד מורשה חתימה טכני בלבד. כבודו מבחינתי הוא המרא דאתרא, וכל דבר הלכתי או שאלה דעת כבודו היא הקובעת. ואם יקבלני כבודו באהבה ובנדבה אהיה לו לבן ולתלמיד".

צילום: דוברות עיריית בית שמש
צילום: דוברות עיריית בית שמש
צילום: דוברות עיריית בית שמש
צילום: דוברות עיריית בית שמש