אאא

העירוב, ההשתתפות בטקסים, המקוואות, שמירת השבת וכנסי המיסיון - אלו עיקרי הנושאים להם דורש רבה של העיר ירושלים, הרה"ג אריה שטרן, את התייחסותו של ראש העירייה ניר ברקת, במסמך שהגיע לידי "כיכר השבת".

את המסמך, שלח הרב שטרן לראש העיר ברקת ביום חמישי י' בסיון, והוא מציין כי מדובר בסיכום הפגישה שנערכה ביניהם שבועיים קודם לכן, במהלכה עלו שלל נושאי ענייני הדת בעיר.

מהמסמך עולות שורות בעיות שישנן בעיר ירושלים אשר זוכות לטיפולו של הרב אריה שטרן, שנכנס לתפקידו לפני חודשים ספורים, כאשר במכתב, שנחשף לראשונה ב"כיכר השבת", מפרט הרב שטרן את הבעיות השונות ומזכיר לראש העיר את אשר עליו לעשות בעניינם.

 (צילום: פלאש 90)
ראש העיר ניר ברקת (צילום: הדס פרוש, פלאש 90)

בסעיף הראשון, על נושא העירוב בעיר, כותב הרב שטרן: "הצגתי בפניך את הענין ההלכתי בקשר לעירוב שרצוי שראש העיר יאשר במכתב את אשר נעשה בעבר עם ראשי העיר הקודמים". הרב שטרן מציין כי הוא מצרף את העתק מכתבו של טדי קולק בעניין.

הסעיף השני עוסק בעניין הטקסים הרשמיים של העירייה. "מאז כניסתי לתפקיד", כותב הרב שטרן, "לא הוסדר הפרוטוקול על השתתפות הרבנים הראשיים בטקסים הרשמיים, העירוניים והממלכתיים. לאחר זמן רב שלא היו רבנים יש לבדוק מה היה בעבר ומה ראוי וכן רצוי לבנות מסגרת קבועה להופעות רשמיות של הרבנים".

בעניין המקוואות, חושף הרב שטרן מספר הצעות שהעלה ברקת, שחלקן לכאורה בעייתיות. "שטחתי בפני את בעיית המקווה בגבעת משואה, הצעת כי ילכו לקריית מנחם שם יש מקוה לא רחוק, כמו כן הצעת להרחיב את המקווה בקריית מנחם וכמו כן לבדוק את האפשרות לבנות את המקווה בצד השני של השכונה".

בנושא שמירת השבת בעיר, כותב הרב שטרן: "העלתי בפניך את חרדתי ממה שנראה כהתרופפות השבת בעיר, כמו למשל בפרויקט ה'שבוס, במסעדות ובעסקים. אמנם אני יודע שאין לך שלטה על פרויקטים פרטיין וכן ציינת שנתת יותר קנסות מכל ראש עיר אחר על חילול שבת (במתחם התחנה), מכל מקום סוכם שנקיים שיחות מיוחדות לבירור הנושא החשוב הזה מתוך הידיעה כי יותר ממה שאנו שוירם על השבת, השבת היא ששומרת עלינו".

 (צילום: פלאש 90)
המסמך ששלח הרב שטרן לברקת (צילום: כיכר השבת)

הנושא האחרון הוא המיסיון, בעקבות הכנס הענק באצטדיון 'הארנה'. "נפגשנו", כותב הרב שטרן לברקת, "לפני הישיבה העירונית בעיין 'הכנס בארנה', ונקווה שבעתיד אכן יהא בירור עם הרבנים הראשיים על כנסים דומים".

לסיום, מלין הרב שטרן על כך שרק לשירותי הדת בעיר אין כל תוכנית עבודה סדורה וכותב: "לבסוף דיברנו על העבודה שלעומת כל הנושאים עליהם ישנה כבר תוכנית לשנת 2020, הרי בשרותי הדת אין שום התקדמות כזו, וכדי לתקן את המעוות קיבלנו על עצמנו להכין תכנית עבודה שתמנף גם את הנושא הזה לרמה מתקדמת כראוי לה לעיר ירושלים, ובטוחני שהעירייה תסייע במימושה".