אאא

פרקליטות מחוז ירושלים הגישה לבית המשפט המחוזי בעיר, כתב אישום נגד בוחני תנועה בגין שורת עבירות שביצעו. 

מדובר באמנון ניסמי, רוני חנוך חנוכה ויפה חנוך חנוכה, שלושתם תושבי ירושלים. כתב האישום מייחס לאמנון ניסמי ולרוני חנוכה, עבירות של לקיחת שוחד, מרמה והפרת אמונים ועבירות נוספות שביצעו בעת ששימשו כבוחנים מטעם משרד התחבורה, במשרד הרישוי, בירושלים. יפה חנוך חנוכה, אשתו של רוני חנוכה, מואשמת בעבירות סיוע ללקיחת שוחד וסיוע למרמה והפרת אמונים.  

במסגרת תפקידם בחנו אמנון ניסמי ורוני חנוך חנוכה את המבקשים לקבל רישיון נהיגה בבחינה עיונית ובבחינה מעשית. על פי כתב האישום, בתקופה שבין השנים 2010-2011, במספר רב של הזדמנויות, קבלו הנאשמים שוחד כספי מב' מורה לנהיגה, בתמורה לכך שהעבירו תלמידים מקרב תלמידיו שנגשו לבחינה בעל פה ולמבחן נהיגה מעשי, אף אם מי מהם לא עמד ברמה הדרושה למעבר הבחינה. 

 בשל כך גדלו אחוזי המעבר של תלמידיו של אותו מורה והוא התפרסם בקרב המבקשים לעבור את הבחינה העיונית בעל פה, כמי שיש לו אחוזי מעבר גבוהים בזכות "קשרים". בעקבות הפרסום הצטרפו לשורות תלמידיו תלמידים רבים.

על פי כתב האישום, במספר רב של הזדמנויות נהג ב' להודיע לאמנון ניסמי על ימים בהם נבחנים תלמידים רבים שלו בבחינה העיונית בעל פה, וניסמי היה דואג להיות משובץ לבחון בחינות עיוניות באותו היום. באופן הזה, בחן ניסמי כששה תלמידים של ב' בשבוע. ב' שלם לו, 450-500 שקלים, עבור כל תלמיד שנבחן בבחינה עיונית.

כאשר היה מדובר במבחן נהיגה מעשי, שילם ב' לניסמי 200-300 שקלים נוספים. במסגרת היחסים הללו נהג ב' להעביר לניסמי את שמות התלמידים ואת סכומי הכסף, 500-2,500 שקלים בכל פעם, לפחות פעם בשבוע. כמו כן, במספר הזדמנויות רב, העביר ניסמי מידע פנימי, חסוי, כמו אופן שיבוץ הבוחנים לימי בחינה עיונית בעל פה, מקבץ שאלות ועוד.  מידע שהיה בו להועיל לב' ולאחוזי המעבר של תלמידיו את הבחינה העיונית בעל פה.

עוד עולה מכתב האישום כי באותן שנים, במספר רב של הזדמנויות בחן רוני חנוך חנוכה שניים- שלושה תלמידים של ב' בשבוע. ב' שלם לו, 500 שקלים עבור כל תלמיד שנבחן בבחינה עיונית והתלמיד עבר את הבחינה. כך, למשל לפני ארבע שנים נתן ב' לחנוכה סכום של 1,500 שקלים עבור שלושה תלמידים שעתידים היו להיבחן למחרת היום.

יפה חנוך חנוכה מואשמת כי סייעה לקשר ולתקשורת בין בעלה ובין ב', הכירה את הקודים ביניהם, נכחה בפגישות ביניהם שנערכו בביתם ובביתו, במספר מקרים קבלה מהמורה לנהיגה כסף עבור בעלה במעטפה, וכן פתקים ועליהם שמות הנבחנים.