אאא

שנה לאחר חטיפת ורציחתם של שלושת הנערים גיל-עד שאר, נפתלי פרנקל ואייל יפרח הי"ד, הגיעו תלמידי הכיתה של הבחורים הי"ד בישיבת 'מקור חיים', בה למדו שניים מתוך שלושת החטופים, יחד עם ראשי הישיבה ורבניה לביקור חיזוק מיוחד במעונו של חבר מועצת גדולי התורה כ"ק האדמו"ר ממודזיץ בבני ברק.

הבחורים הגיעו לרגל ציון יום היארצייט ולהתחזקות בעקבות האסון הכבד שעדיין מותיר את רישומו על תלמידי הישיבה, חבריהם של הנערים שנרצחו.

האדמו"ר נשא בפני תלמידי הישיבה דברי אמונה וחיזוק כשהוא מסביר את גודל מעלתם של אלו שזכו למות על קידוש השם בטהרה.

האדמו"ר דיבר על כך שעל כל החברים להתחזק ברוחניות, בתורה ויראת שמיים כמו גם במידות טובות וגמילות חסדים לעילוי נשמתם של חבריהם.

"רק זה מה שיועיל לנו ולהם בגן עדן", הוסיף הרבי וסיים באיחולי הצלחה וברכת סיעתא דשמיא לכל בחורי הישיבה.