אאא

אמש נערכה בבני ברק שמחת האירוסין לנכדת ראש ישיבת פוניבז' הגרי"ג אדלשטיין, בת לבנו, הגאון רבי בצלאל אדלשטיין, ראש ישיבת "אהבת אהרון", שבאה בברית האירוסין עם בן הגאון רבי נחום גורטלר אב"ד בעיר רחובות.

השמחה התקיימה במעונו של הסבא, ראש הישיבה, ברחוב ראב"ד בבני ברק בהשתתפות רבנים וגדולי תורה שהגיעו לאחל ברכת מזל טוב למחותנים הדגולים.

(צילום: בעריש פילמר)