אאא

במהלך השבת האחרונה לאחר תפילת מוסף ערך האדמו"ר מויז'ניץ בבית מדרשו "מרכז חסידי ויזניץ" קידוש לרגל הצלתו מתאונת הדרכים כאשר רכב חולף פגע ברכבו בשעה שנסע בשבוע שעבר ברחוב דמשק אליעזר בבני ברק.

האדמו"ר שמיד לאחר התאונה ממנה יצא כאמור בחסדי שמיים ללא פגע התבטא ברוב ענוותנותו כי המסר הינו לעורר אותו לחזור בתשובה.

במהלך הקידוש הוסיף הרבי דברי חיזוק בסגנון זה ואמר שמכל אירוע שכזה יש ללמוד ולהפיק לקחים להתקרב לקדוש ברוך הוא ולחזור בתשובה.

"עלינו לפשפש במעשינו ולתקן את הטעון תיקון", דרש הרבי בפני החסידים הרבים שהשתתפו באירוע המשמח.

במהלך הקידושא רבא שיגר הרבי "שיירים" לגיסו של הנהג הפוגע וביקש ממנו למסור זאת לנהג קרוב משפחתו באומרו כי עליו גם להודות להשם משום שאף הוא ניצול באותו הנס.