אאא

חברות הליסינג וההשכרה הגדולות: אלדן, אלבר, הרץ, קל אוטו ושלמה SIXT אינן מעמידות רכבי הסעות לבעלי מוגבלויות, כך עולה מתוכנה של תביעה, שהוגשה אתמול, בצירוף בקשה לאשרה כתובענה יצוגית.

על פי עיקרי התביעה, חברות ההשכרה הגדולות אינן מעמידות רכבים להסעת בעלי מוגבלויות, וזאת בניגוד לחוק שיוויון זכויות לאנשים בעלי מוגבלויות ולתקנון שיוויון זכויות לאנשים בעלי מוגבלויות.

על פי לשון התביעה, הקבוצה שאותה מבקש התובע לייצג היא כל מי ששכר או יכול לשכור רכב הסעה נגיש, כלומר כזה המותאם לשימוש נכים ובעלי מוגבלויות. הנזק לחברי הקבוצה מסתכם, להערכת התובעים, בכ-330 מיליון שקל.

בתביעתם, מבקשים התובעים פיצויים בגין הנזק, כמו גם הצטיידות של חברות ההשכרה ברכבים התואמים לשימושם של נכים - והודעה על כך באתרי האינטרנט של חברות ההשכרה.