אאא

מכון המחקר ללא מטרות רווח האמריקאי ראנד פרסם מחקר הבוחן את עלויות הסכסוך הישראלי־פלסטיני במהלך העשור הקרוב על פני חמישה תרחישים מדיניים שונים.

על פי המחקר, במידה ויאומץ פתרון שתי מדינות, תרוויח הכלכלה הישראלית יותר מ־120 מיליארד דולר בעשור והפלסטינים כ־50 מיליארד דולר.

לעומת זאת, להתפרצות אלימה יהיו השלכות כלכליות שליליות משמעותיות בעשור הקרוב: הכלכלה הישראלית תפסיד כ־250 מיליארד דולר בשל החמצת הזדמנויות כלכליות והכלכלה הפלסטינית תפגע בכ־46 מיליארד דולר.

בתרחיש זה, התמ"ג הישראלי ירד ב־45 מיליארד דולר, ירידה של 10% במידה והמגמות הקיימות ימשכו כפי שהן. התמ"ג הפלסטיני יפגע ב־9.1 מיליארד דולר שמהווים ירידה של 46%.

הסיבה לירידה בתוצר הישראלי היא הגידול בהוצאות הביטחון, התרחקות משקיעים מהסביבה הלא יציבה וירידה בתיירות. התוצר הפלסטיני יפגע מירידה במסחר ובפעילות הכלכלית כתוצאה מהרמת מחסומים, קריסת הרשות, הרס בתים ותשתיות והפסקת עבודתם של פועלים פלסטינים בישראל.

להערכת החוקרים, לתרחיש של נסיגה חד צדדית המתואמת עם הפלסטינים והקהילה הבינלאומית מרוב הגדה המערבית כמעט ולא תהיה השפעה על הכלכלה הישראלית מלבד הפסד של מיליארד דולר בעשור. לעומת זאת, במצב כזה יצמח המשק הפלסטיני בכ־8 מיליארד דולר בעשור כתוצאה מפתיחת הכלכלה למסחר בינ"ל. עם זאת, במצב של נסיגה חד

צדדית לא מתואמת תינזק הכלכלה הישראלית ב־22 מיליארד דולר בעשור, וזו הפלסטינית במיליארד אחד.

אפשרות נוספת היא התנגדות לא אלימה של פלסטינים, באמצעות הפגנות לא אלימות ומאמצים משפטיים באו"ם ובארגונים בינ"ל אחרים להגבלת המסחר עם ישראל. לפי הערכות שונות, מדובר בתרחיש המבטא את המגמה בה אנו נמצאים היום. מהלך זה יעלה למשק הישראלי 80 מיליארד דולר בעשור, 50 מיליארד שקל מתוכם כתוצר של חרם על ישראל. הפלסטינים צפויים להינזק ממצב זה ב־12 מילארד דולר בעשור.

צ'רלס רייס, סגן נשיא בין־לאומי בראנד ומוביל שותף של המחקר אמר: "פתרון שתי המדינות מוביל לתוצאות הכלכליות הטובות ביותר. בעשור, הישראלי הממוצע יראה עלייה בהכנסה של בערך 2,200 דולר לעומת רווח של 1,000 דולר אצל הפלסטינים".