אאא

מחפשים דבר תורה לשולחן שבת? מעוניינים להכיר את הפרשה? הרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד לאו מתארח מדי שבוע ב"כיכר השבת" עם דבר תורה קצר על הפרשה.

והשבוע - וורט על פרשת קרח. 

קטע מתוך דבריו של הגר"ד לאו: 

"פרשת קרח היא פרשת קשה מאוד, פרשה של מחלוקת, פרשה כואבת וקשה להבין כיצד 250 ראשי סנהדרות מצטרפים לקרח וחולקים על משה רבינו, על אהרן הכהן, חולקים על הכהונה".

"מלמדת אותנו התורה, המקל של משה עשה ניסים אבל כל הניסים של המקל הזה היו בהכאה, במכה, גם אם צריך - אבל בוודאי שלא זו הדרך. המטה של אהרן זה מטה של מי שהולך ומקרב אנשים לתורה על ידי היותו אוהב שלום - רודף שלום, אוהב את הבריות. זו הנקודה המשמעותית. מטהו של אהרן הוא מטה של אהבה וחיבה".

"באה התורה ואומרת, מקל שמהותו להוציא פרח, להראות חיבה, להראות קשר ולחבר אנשים אנשים לתורה, הוא מטה שנשאר לדורות - הוא יהיה בקודש הקודשים. לעומת המקל של משה, שהוא עם קדושה ומעלות אבל הוא עשה מעשים על ידי הכאה, המקל הזה נשאר בחוץ, המקל הזה לא זוכה להישאר לדורות דורות, מטהו של משה רבינו נשאר עם משה".