אאא

בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע כי רשת שופרסל תוכל לממש סעיף בחוזה השכירות שלה ולרכוש את הסניף ברחוב ירושלים בבני ברק. שופרסל רכשה את הנכס המשתרע על שטח של 833 מ"ר ב־1969. שש שנים לאחר מכן מכרה אותו לחברת מרכזים וחתמה על חוזה שכירות לעשר שנים. באחד הסעיפים נכתב כי בסוף התקופה תוכל שופרסל לרכוש בחזרה את הנכס. זכות זו היתה אמורה להישמר גם לאחר 20 ו־30 שנה מיום תחילת השכירות. ב־2002 רכשה חברת ברכת הארץ של הרב מנחם כרמל את הנכס.

ב־2012, כאשר הודיעה שופרסל כי היא מעוניינת לרכוש את הנכס, טענה ברכת הארץ כי לא קיימת אופציה לרכישתו. במהלך הדיונים בבית המשפט טענה ברכת הארץ כי "כוונתה היתה לרכוש את הנכס לשימוש עצמי ומיידי. על כן טרם החתימה על הסכם המכר הבהירה החברה למרכזים כי אין בכוונתה לרכוש את הנכס מבלי שיובהר שאופציית הרכישה אינה עומדת עוד לשופרסל". בשופרסל טענו, באמצעות עורכי הדין רם ז'אן ועודד גרוס ממשרד עמר, רייטר, ז'אן, שוכטוביץ ושות', כי לאורך כל השנים בהסכמים שנחתמו בין החברות בנוגע לשכירות נשמרה זכותה לרכוש את הנכס.

השופט קבע: "הגעתי לכלל מסקנה שהאופציה שניתנה לשופרסל לרכישת הנכס שרירה וקיימת. לפיכך ניתן בזאת פסק דין הצהרתי ולפיו בידי שופרסל אופציה לרכוש את הנכס". לגבי מחיר הרכישה קבע השופט כי הצדדים ימנו שמאי שיקבע את הערך.