אאא

אישור תכנית הספורטק שהתקבל בהצבעה שהתקיימה השבוע במועצת העיר ירושלים ממשיכה לגרום לסערה בציבור החרדי ובפרט בתנועת 'דגל התורה', שם הציגו התנגדות נחרצת לאישור התוכנית. הבוקר (שישי) בוחר עורך העיתון 'יתד נאמן' ישראל פרידמן לתקוף במאמר חריף את נציגי 'אגודת ישראל' שנעדרו מההצבעה ובכך אפשרו את אישור התוכנית.

"בערב ימי בין המצרים נפל דבר בירושלים" כתב פרידמן. "קברניטיה של העיר שבתוך תוכם יודעים את קדושתה של ירושלים ונאלצים להשלים עם קיומה של ירושלים של מעלה, ממשיכים לנסות וליצור "גם וגם". הם יודעים שזו עיר הקודש והמקדש, אך רוצים גם להעמיד פסל בשעריה בדמות הספורטק, שיחלל ויחלן את קדושתה.

"רוב הנציגים החרדים פעלו בציות מוחלט על פי הוראת מרנן גדולי ישראל שליט"א והצביעו נגד תוכנית ה"ספורטק": מסיעת "יהדות התורה" - הרב ישראל קלרמן, הרב יצחק פינדרוס, הרב אליעזר ראוכברגר, הרב יוסף דייטש והרב יוחנן וויצמן, ומסיעת ש"ס: הרב צבי כהן, הרב מיכאל מלכיאלי, הרב נחמניאל סבן והרב אשר מישאלי. כל יתר הנציגים החרדיים האחרים בעירייה 'נעדרו', ובכך העניקו את הרוב בהצבעה לטובת העברת התקציב ל"ספורטק" שיביא ח"ו לפריצת החומות".

עורך העיתון ממשיך במתקפה החריפה: "נדגיש, מדובר באנשים חרדים לכל דבר, אך הצבעתם מוכיחה כי ביידישקייט שלהם מעורב גם גויישקייט פוליטי. דבר ד' כתוב רק על צד אחד של ישותם. הרי נציגים חרדים מקבלים כתב מינוי כדי להשיג הישגים ולנצח, וגם להשמיע את דבר ד' ודעת תורה צרופה בעת הצבעה. מה מועילים חייליה של מדינה אם בעת מלחמה הם נופשים להנאתם וקולם הלא נשמע סודק את החזית המאוחדת שחייבת להדהד ברמה?.

"בדיוק על זה חרבה ירושלים! בדיוק על זה היא ממשיכה להחרב. הנזק הוא בלתי הפיך: "דוקא בעקבות הויתור על מחצית האמת, ידרוש הצד שמעבר למתרס – וזו זכותו המלאה – שנוותר על הכל... אם חלק אחד אינו בא מאת ד' מן השמים, מה טעם יש לייחס זאת לחלק השני"? (הגרש"ר הירש ח"ד, ריא). הצבעתם של הנציגים החרדים שנענו להוראת מרנן גדולי ישראל ופעלו בהוראתם, נועדה למנוע את חורבן ירושלים. התנהגות אחרת סודקת אחדות, פוגמת שליחות ופורמת נאמנות, מביאה לחורבן הבית, הבית של היהדות הנאמנה.

לסיום נכתב: "ערב י"ז בתמוז. רק אם נשכיל להתבונן בצורה היהודית הנכונה ונסיק את המסקנות המתבקשות – אזי נזכה לגאולה ולישועה, וימים אלו ייהפכו לנו לששון ולשמחה והקב"ה עין יפקח ונקם יקח ואז ישלם המבעה והמבעיר...".