אאא

משרד המשפטים מפרסם הערב (שלישי) הבהרה נוספת בעניינו של ראש יאח"ה תת-ניצב אפרים ברכה ז"ל ששם קץ לחייו בתחילת השבוע. בהודעה נאמר כי אמנם נערכה ישיבה ביום חמישי האחרון אצל היועץ המפשטי לממשלה ובה "הוחלט אילו צעדים יינקטו להמשך הבדיקה, אך לא התקבלה שום החלטה על פתיחה בחקירה נגד תנ"צ ברכה".

בהודעה נאמר כי מאז שברכה הפליל את האדמו"ר הרב יאשיהו פינטו התקבלו לא מעט תלונות נגדו, "שייחסו לתנ"צ ברכה עבירות שונות. כמתחייב, נבדקו מידעים אלו לאורך כל התקופות על-פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה".

"בדיקות יסודיות שבוצעו בעבר בעניינו של ברכה ז"ל לא הניבו שום יסוד לפתיחה בחקירה פלילית. החלטות בעניין זה ניתנו על-ידי היועץ המשפטי לממשלה, בהמלצת פרקליט המדינה, ופורסם ברבים כי לא נמצא יסוד לפתיחת חקירה פלילית נגד תנ"צ ברכה. כמו כן, לא נמצאה כל עילה למנוע את מינויו לראשות יאח"ה".

עוד נאמר בהודעה כי "כנגד החלטות אלו הוגשו עתירות לבג"ץ וביהמ"ש העליון דחה העתירות מכל וכל - בפסק דין שניתן בחודש יוני 2014 נקבע שאין מניעה למינויו של תנ"צ ברכה, ובפסק דין אחר שניתן בחודש פברואר 2015 נקבע כי אכן אין כל עילה לפתיחת חקירה פלילית נגדו. גם לאחר דחיית עתירות אלו הוסיפו להגיע למח"ש מידעים נוספים".

בהמשך נאמר כי לאחרונה "התקבל מידע חדש שמקורו אף הוא בגורם הקשור לרב פינטו, ושלא נבדק קודם לכן, אך היה דומה במהותו למידעים קודמים שנבדקו ולא העלו דבר".

"על-פי החלטת היועץ המשפטי לממשלה, הוחלט בשבוע שעבר לבדוק גם מידע זה, כמקובל וכנדרש. בשל רגישות הבדיקה, הועברו דיווחים מעת לעת ליועץ המשפטי לממשלה ולפרקליט המדינה. בדיקה זו היתה בראשיתה ובישיבה שהתקיימה ביום ה' שעבר אצל היועץ, הוחלט אילו צעדים יינקטו להמשך הבדיקה, אך לא התקבלה שום החלטה על פתיחה בחקירה נגד תנ"צ ברכה", הוסיפו במשרד.

בעקבות הביקורת נגד משרד המשפטים מדוע נזכר לפרסם הבהרה על הפרסומים רק לאחר שברכה שם קץ לחייו נאמר: "המדיניות הינה שלא לפרסם מידע אודות בדיקה חשאית בעודה תלויה ועומדת, ולכן לא פורסמה כל הודעה מטעמנו בשבוע שעבר".

"אין בכוונתנו לפרט בנושא תוכן הבדיקה, שכן אין לכך מקום, מטעמים ברורים ומובנים. יחד עם זאת, יש לשוב ולהדגיש כי לכל אורך השנים, למרות התלונות שהוגשו והמידעים שהגיעו, לא התגבשה תשתית ראייתית המצדיקה פתיחה בחקירה פלילית נגד תנ"צ ברכה", הוסיפו במשרד.